Αναζήτηση - Υποτίτλοι breaking bad season 2 greek subs


Εύκολη αναζήτηση για σειρές tvsubtitles.gr

Για αγγλικούς ή άλλης γλώσσας υπότιτλους Click Εδώ

Όνομα  
Από
Downloads
1.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre   other 1570
2.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre   other 1391
3.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre   other 1319
4.  Breaking Bad Season 2 Episode 3 gre   other 1066
5.  Breaking Bad Season 2 Episode 5 gre   other 1042
6.  Breaking Bad Season 2 Episode 9 gre   other 936
7.  Breaking Bad Season 2 Episode 7 gre   other 922
8.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre   other 919
9.  Breaking Bad Season 2 Episode 4 gre   other 871
10.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 gre   other 819
11.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre 2   other 794
12.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre   other 755
13.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre 1   other 755
14.  Breaking Bad Season 2 Episode 6 gre 1   other 714
15.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 gre   subs4free 713
16.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre   other 675
17.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s In The Bag gre   other 590
18.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre   other 559
19.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre   other 549
20.  Breaking Bad Season 1 Episode 06 Crazy Handful of Nothin ell 2   other 520
21.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre   other 515
22.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre   other 507
23.  Breaking Bad Season 2 Episode 8 gre   other 506
24.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre   subs4free 422
25.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre   other 416
26.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage ell   other 399
27.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre   other 395
28.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal ell 2   other 382
29.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre 1   other 380
30.  Breaking Bad Season 04 Episode 03 Open House gre   other 379
31.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven   other 341
32.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre   other 340
33.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man ell 2   other 337
34.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre 1   other 308
35.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre   other 308
36.  Breaking Bad Season 04 Episode 02 Thirty Eight Snub   other 293
37.  breaking bad season 2 episode 01 seven thirty seven   other 286
38.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre   other 277
39.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   other 264
40.  Breaking Bad Season 2 Episode 2 gre   other 262
41.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre 1   other 261
42.  473321 Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T gre1   other 251
43.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre   other 239
44.  Breaking Bad Season 04 Episode 09 Bug gre 1 2 3 4 5 6 7 8   other 237
45.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out   other 236
46.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque gre   other 235
47.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s In The Bag gre 1 2   other 229
48.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre   other 229
49.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre   other 222
50.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ell 1   other 217
51.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ   other 213
52.  Breaking Bad Season 2 Episode 2 ell 5   other 208
53.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre   other 203
54.  breaking bad season 2 episode 08 better call saul   other 197
55.  Breaking Bad Season 2 Episode 5 ell   other 196
56.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix gre 1   other 193
57.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre   other 191
58.  Breaking Bad Season 2 Episode 2 gre   other 187
59.  Breaking Bad Season 04 Episode 10 Salud gre   other 182
60.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre   other 177
61.  Breaking Bad Season 4 Episode 02 Thirty Eight Snub ell   other 176
62.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre   other 175
63.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre   other 168
64.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre   other 162
65.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre   other 161
66.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s In The Bag   other 154
67.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre   other 151
68.  breaking bad season 3 episode 02 caballo sin nombre gre   other 149
69.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre   other 148
70.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre   other 147
71.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre 1   other 136
72.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 gre 1   other 134
73.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven ell 1   other 127
74.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix   other 126
75.  Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T gre 1   other 123
76.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre txt   other 120
77.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ell   other 118
78.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre gre   other 118
79.  Breaking Bad Season 1 Episode 03 And The Bag s in the River gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   other 117
80.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre 1   other 108
81.  Breaking Bad Season 3 Episode 07 One Minute gre   other 107
82.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1   other 106
83.  Breaking Bad Season 2 Episode 3   other 105
84.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 ell   other 104
85.  Breaking Bad Season 3 Episode 06 Sunset gre   other 102
86.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over   other 102
87.  Breaking Bad Season 2 Episode 8 ell 1   other 102
88.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre 3   other 101
89.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos gre   other 101
90.  Breaking Bad Season 04 Episode 02 Thirty Eight Snub ell   other 101
91.  breaking bad season 2 episode 09 4 days out   other 100
92.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre   other 98
93.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre 1 2 3   other 97
94.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre   other 95
95.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ   other 92
96.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre 1   other 91
97.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre   other 91
98.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul   other 91
99.  Breaking Bad Season 5 Episode 10 HDTV x264 ASAP 1GBps SeedBox gre   other 91
100.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre   other 89
101.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre   other 87
102.  Breaking Bad Season 2 Episode 4 ell   other 84
103.  breaking bad season 2 episode 03 bit by a dead bee   other 82
104.  Breaking Bad Season 2 Episode 3 ell 3   other 80
105.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre   other 79
106.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over ell 1   other 77
107.  Breaking Bad Season 2 Episode 4 gre   other 77
108.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out   other 77
109.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage ell 1   other 76
110.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre   other 75
111.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre txt   other 74
112.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre   other 72
113.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You   other 71
114.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre 1   other 69
115.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre 17   other 68
116.  Breaking Bad Season 04 Episode 09 Bug gre   other 67
117.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre   other 67
118.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre   other 63
119.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre   other 63
120.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre   other 63
121.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre   other 63
122.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre 1   other 62
123.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas ell   other 62
124.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre 1 2 3   other 60
125.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 ell 3   other 60
126.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix gre   other 60
127.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre 12   other 59
128.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre   other 57
129.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 5   other 57
130.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre 1   other 56
131.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre 2   other 55
132.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre   other 55
133.  Breaking Bad Season 2 Episode 6 ell   other 54
134.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre 1 2   other 52
135.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre   other 50
136.  Breaking Bad Season 2 Episode 7 ell   other 48
137.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre   other 47
138.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 ell 5   other 46
139.  Breaking Bad Season 5 Episode 02 Madrigal ell   other 46
140.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre 1 2 3 4 5 6   other 46
141.  Breaking Bad Season 2 Episode 6 gre   other 44
142.  Breaking Bad Season 04 Episode 05 Shotgun gre   other 44
143.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down   other 44
144.  473321 Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T gre1   other 44
145.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas gre   other 44
146.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre txt   other 43
147.  Breaking Bad Season 5 Episode 12 Rabid Dog ell   other 43
148.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre   other 42
149.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre txt   other 42
150.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out   other 41
151.  Breaking Bad Season 4 Episode 04 Bullet Points gre   other 41
152.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre   other 41
153.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled ell 1   other 40
154.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre   other 39
155.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre   other 39
156.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 gre   other 38
157.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre   other 38
158.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over   other 38
159.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre   other 38
160.  Breaking Bad Season 2 Episode 9   other 38
161.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man gre   other 37
162.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul   other 37
163.  Breaking Bad Season 2 Episode 7 gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9   other 36
164.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre   other 36
165.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   other 35
166.  Breaking Bad Season 5 Episode 15 Granite Slate ell   other 35
167.  Breaking Bad Season 5 Episode 11 Confessions gre   other 34
168.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas gre   other 33
169.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre   other 33
170.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre 1   other 33
171.  Breaking Bad Season 04 Episode 06 Cornered gre   other 32
172.  Breaking Bad Season 04 Episode 06 Cornered gre   other 32
173.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre 2   other 32
174.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro Y Azul gre   other 32
175.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque gre   other 31
176.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre   other 31
177.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre 6   other 30
178.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre   other 30
179.  Breaking Bad Season 2 Episode 7 gre   other 30
180.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1   other 30
181.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix   other 29
182.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre3   other 29
183.  Breaking Bad Season 3 Episode 04 Green Light gre   other 29
184.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre   other 29
185.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre   other 28
186.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre   other 28
187.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala   other 28
188.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre   other 27
189.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre   other 27
190.  breaking bad season 3 episode 05 mas gre   other 27
191.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre ell 1   other 27
192.  Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T   other 27
193.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque gre 2   other 26
194.  Breaking Bad Season 04 Episode 10 Salud gre   other 26
195.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre   other 26
196.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre   other 26
197.  Breaking Bad Season 5 Episode 01 Live Free or Die gre   other 26
198.  Breaking Bad Season 3 Episode 07 One Minute gre   other 25
199.  Breaking Bad Season 04 Episode 06 Cornered ell   other 25
200.  Breaking Bad Season 2 Episode 8 gre   other 25
201.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly   other 25
202.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre   other 25
203.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre   other 25
204.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee ell   other 25
205.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage   other 25
206.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre   other 24
207.  Breaking Bad Season 2 Episode 5 gre   other 24
208.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre   other 24
209.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix   other 24
210.  Breaking Bad Season 04 Episode 02 Thirty Eight Snub   other 23
211.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre   other 23
212.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ   other 23
213.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1 2 3   other 23
214.  Breaking Bad Season 04 Episode 07 Problem Dog ell   other 22
215.  breaking bad season 1 episode 05 gray matter gre   other 22
216.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre   other 22
217.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos gre   other 22
218.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 gre   other 21
219.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly ell 1   other 21
220.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre1   other 21
221.  breaking bad season 1 episode 05 gray matter gre   other 21
222.  Breaking Bad Season 04 Episode 09 Bug gre   other 20
223.  Breaking Bad Season 04 Episode 09 Bug gre   other 20
224.  Breaking Bad Season 04 Episode 04 Bullet Points gre   other 20
225.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures   other 20
226.  Breaking Bad Season 2 Episode 3 gre   other 20
227.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre   other 20
228.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre   other 20
229.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre   other 20
230.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre 3   other 19
231.  breaking bad season 2 episode 03 bit by a dead bee   other 19
232.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   other 19
233.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1   other 19
234.  Breaking Bad Season 3 Episode 07 One Minute ell   other 18
235.  breaking bad season 2 episode 13 abq   other 18
236.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter   other 18
237.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre   other 18
238.  breaking bad season 1 episode 05 gray matter gre   other 18
239.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre 1 2 3 4 5   other 18
240.  Breaking Bad Season 04 Episode 07 Problem Dog gre   other 17
241.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s In The Bag ell   other 17
242.  breaking bad season 1 episode 05 gray matter gre   other 17
243.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre   other 17
244.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre gre   other 16
245.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo ell 1   other 16
246.  Breaking Bad Season 5 Episode 12 Rabid Dog gre   other 16
247.  breaking bad season 2 episode 04 down   other 16
248.  Breaking Bad Season 2 Episode 8 gre   other 16
249.  Breaking Bad Season 2 Episode 2   other 16
250.  Breaking Bad Season 04 Episode 05 Shotgun gre   other 15
251.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre   other 15
252.  Breaking Bad Season 3 Episode 07 One Minute gre 1 2   other 15
253.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre gre   other 15
254.  424750 Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas ell   other 15
255.  Breaking Bad Season 2 Episode 7 gre 1   other 15
256.  breaking bad season 3 episode 12 half measures gre   other 15
257.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix ell 1   other 15
258.  Breaking Bad Season 04 Episode 07 Problem Dog gre   other 14
259.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre   other 14
260.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 gre   other 14
261.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre   other 14
262.  Breaking Bad Season 3 Episode 04 Green Light ell 1   other 14
263.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre   other 14
264.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre   other 14
265.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre txt   other 14
266.  293317 Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre   other 14
267.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre 3   other 14
268.  Breaking Bad Season 2 Episode 5 gre   other 14
269.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven ell 1   other 14
270.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos ell   other 13
271.  Breaking Bad Season 3 Episode 05 Mas   other 13
272.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre   other 13
273.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre   other 13
274.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre 1   other 13
275.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre txt   other 13
276.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix gre   other 13
277.  Breaking Bad Season 2 Episode 3 gre   other 13
278.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre gre   other 13
279.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s in the Bag gre   other 13
280.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre   other 13
281.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s In The Bag gre 1 2 3 4 5 6   other 13
282.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre   other 13
283.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre   other 13
284.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix ell   other 13
285.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre 1   other 13
286.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre   other 12
287.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu gre   other 12
288.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre   other 12
289.  424750 Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas ell   other 12
290.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque   other 12
291.  277803 Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre   other 12
292.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre   other 12
293.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures ell   other 12
294.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre   other 12
295.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre   other 11
296.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre   other 11
297.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down   other 11
298.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 gre   other 11
299.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre   other 11
300.  breaking bad season 2 episode 03 bit by a dead bee   other 11
301.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre   other 11
302.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre 1   other 11
303.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ   other 11
304.  Breaking Bad Season 04 Episode 04 Bullet Points gre   other 11
305.  Breaking Bad Season 2 Episode 3 ell   other 10
306.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre   other 10
307.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures ell 1   other 10
308.  Breaking Bad Season 2 Episode 2   other 10
309.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure gre 1 2 3   other 10
310.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre   other 10
311.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre   other 10
312.  breaking bad season 2 episode 05 breakage   other 10
313.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix gre   other 10
314.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre   other 10
315.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre   other 10
316.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down   other 10
317.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro Y Azul   other 10
318.  breaking bad season 1 episode 03 and the bags in the river gre   other 10
319.  Breaking Bad Season 04 Episode 05 Shotgun gre   other 9
320.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over   other 9
321.  Breaking Bad Season 04 Episode 05 Shotgun gre   other 9
322.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos   other 9
323.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre   other 9
324.  Breaking Bad Season 2 Episode 5 gre   other 9
325.  Breaking Bad Season 2 Episode 6 gre   other 9
326.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre   other 9
327.  Breaking Bad Season 2 Episode 6 gre   other 9
328.  Breaking Bad Season 2 Episode 6 gre   other 9
329.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ell 1   other 9
330.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 gre   other 9
331.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre   other 9
332.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure gre   other 8
333.  Breaking Bad Season 04 Episode 07 Problem Dog gre   other 8
334.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre   other 8
335.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre   other 8
336.  breaking bad season 2 episode 12 phoenix   other 8
337.  Breaking Bad Season 2 Episode 2   other 8
338.  Breaking Bad Season 2 Episode 6   other 8
339.  Breaking Bad Season 3 Episode 04 Green Light gre   other 8
340.  Breaking Bad Season 4 Episode 12 End Times gre   other 8
341.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down ell   other 8
342.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9   other 8
343.  Breaking Bad Season 2 Episode 5 gre   other 8
344.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre   other 8
345.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre   other 8
346.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre   other 8
347.  Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T   other 8
348.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos ell   other 8
349.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre 1   other 8
350.  breaking bad season 1 episode 06 crazy handful of nothin gre   other 8
351.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre   other 7
352.  Breaking Bad Season 04 Episode 07 Problem Dog gre   other 7
353.  Breaking Bad Season 2 Episode 11   other 7
354.  Breaking Bad Season 4 Episode 12 End Times gre   other 7
355.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre   other 7
356.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre gre 1   other 7
357.  Breaking Bad Season 2 Episode 3 gre 1   other 7
358.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 6   other 7
359.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven ell 2   other 7
360.  Breaking Bad Season 2 Episode 4 gre   other 7
361.  Breaking Bad Season 4 Episode 12 End Times gre   other 7
362.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ   other 7
363.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off ell 1   other 7
364.  Breaking Bad Season 04 Episode 02 Thirty Eight Snub ell 1   other 7
365.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo ell   other 7
366.  Breaking Bad Season 04 Episode 05 Shotgun gre 7   other 7
367.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times   other 7
368.  Breaking Bad Season 04 Episode 03 Open House ell 1   other 7
369.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times ell 1   other 7
370.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down ell   other 6
371.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre txt   other 6
372.  Breaking Bad Season 2 Episode 3   other 6
373.  breaking bad season 1 episode 02 cats in the bag gre   other 6
374.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure gre   other 6
375.  Breaking Bad Season 04 Episode 02 Thirty Eight Snub ell 1   other 6
376.  Breaking Bad Season 5 Episode 12 Rabid Dog gre   other 6
377.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre gre   other 6
378.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   other 6
379.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1   other 6
380.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 gre   other 6
381.  Breaking Bad Season 4 Episode 13 Face Off gre   other 6
382.  Breaking Bad Season 3 Episode 07 One Minute gre   other 6
383.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage   other 6
384.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre   other 6
385.  3382917 breaking bad season 3 episode 09 kafkaesque gre 73111   6
386.  Breaking Bad Season 5 Episode 08 Gliding Over All gre 2   other 6
387.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos gre   other 6
388.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre   other 6
389.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ell   other 6
390.  Breaking Bad Season 04 Episode 07 Problem Dog ell   other 6
391.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times   other 6
392.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre 5   other 6
393.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas   other 6
394.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee ell 3   other 6
395.  Breaking Bad Season 5 Episode 09 Blood Money ell   other 6
396.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre   other 5
397.  Breaking Bad Season 2 Episode 7 ell 1   other 5
398.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre   other 5
399.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man ell 2   other 5
400.  breaking bad season 2 episode 10 over   other 5
401.  Breaking Bad Season 3 Episode 06 Sunset   other 5
402.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre   other 5
403.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre txt   other 5
404.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque   other 5
405.  Breaking Bad Season 2 Episode 4 gre   other 5
406.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre txt   other 5
407.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures   other 5
408.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter ell 1   other 5
409.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre 1 2   other 5
410.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter gre   other 5
411.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre 1   other 5
412.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre 1 2 3 4   other 5
413.  530479 Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly   other 5
414.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos gre   other 5
415.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre   other 5
416.  Breaking Bad Season 4 Episode 02 Thirty Eight Snub   other 5
417.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   other 5
418.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre 19   other 5
419.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul   other 5
420.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre ell 1   other 5
421.  Breaking Bad Season 2 Episode 9 gre 1   other 5
422.  Breaking Bad Season 5 Episode 12 Rabid Dog gre   other 5
423.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre   other 5
424.  Breaking Bad Season 04 Episode 04 Bullet Points gre 1 2 3   other 5
425.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo ell 3   other 5
426.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre   other 5
427.  Breaking Bad Season 4 720p bluray x264 demand   greeksubtitles.info 5
428.  Breaking Bad Season 2 720p BluRay x264 EbP   greeksubtitles.info 5
429.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space ell 1   other 4
430.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre txt   other 4
431.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre   other 4
432.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times ell 1   other 4
433.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 gre   other 4
434.  Breaking Bad Season 2 Episode 6 ell   other 4
435.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man gre   other 4
436.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ell   other 4
437.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre   other 4
438.  Breaking Bad Season 2 Episode 11   other 4
439.  Breaking Bad Season 2 Episode 3   other 4
440.  Breaking Bad Season 2 Episode 4   other 4
441.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre txt   other 4
442.  Breaking Bad Season 2 Episode 12   other 4
443.  Breaking Bad Season 1 Episode 06 Crazy Handful of Nothin gre 1 2 3 4 5 6 7 8   other 4
444.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas gre 1 2 3   other 4
445.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre   other 4
446.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 gre   other 4
447.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu ell   other 4
448.  Breaking Bad Season 4 Episode 02 Thirty Eight Snub gre   other 4
449.  Breaking Bad Season 3 Episode 07 One Minute gre   other 4
450.  breaking bad season 2 episode 11 mandala   other 4
451.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre   other 4
452.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre 21   other 4
453.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre   other 4
454.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre 1 2   other 4
455.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre   other 4
456.  Breaking Bad Season 3 Episode 04 Green Light   other 4
457.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix gre1   other 4
458.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre 1   other 4
459.  Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T ell   other 4
460.  Breaking Bad Season 04 Episode 02 Thirty Eight Snub gre   other 4
461.  Breaking Bad Season 4 720p   greeksubtitles.info 4
462.  Breaking Bad Season 5 Episode 02 Madrigal ell 1   other 4
463.  breaking bad season 1 episode 06 crazy handful of nothin gre   other 4
464.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out   other 4
465.  breaking bad season 2 episode 07 negro y azul   other 4
466.  breaking bad season 2 episode 10 over   other 4
467.  breaking bad season 3 episode 12 half measures gre   other 4
468.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre   other 3
469.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre   other 3
470.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre   other 3
471.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre 2   other 3
472.  breaking bad season 2 episode 11 mandala   other 3
473.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre gre   other 3
474.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 ell   other 3
475.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre 1 2   other 3
476.  Breaking Bad Season 2 Episode 3   other 3
477.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre   other 3
478.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre txt   other 3
479.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre   other 3
480.  Breaking Bad Season 2 Episode 4 gre   other 3
481.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 ell   other 3
482.  breaking bad season 3 episode 04 green light gre   other 3
483.  breaking bad season 2 episode 01 seven thirty seven   other 3
484.  Breaking Bad Season 2 Episode 2 gre 1 2 3 4 5 6   other 3
485.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque gre 2   other 3
486.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s In The Bag gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   other 3
487.  Breaking Bad Season 04 Episode 03 Open House ell   other 3
488.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre   other 3
489.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   other 3
490.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre   other 3
491.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee   other 3
492.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   other 3
493.  Breaking Bad Season 04 Episode 02 Thirty Eight Snub gre   other 3
494.  Breaking Bad Season 04 Episode 06 Cornered gre   other 3
495.  Breaking Bad Season 2 Episode 3 gre 1   other 3
496.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly gre   other 3
497.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre   other 3
498.  Breaking Bad Season 5 Episode 02 Madrigal gre   other 3
499.  breaking bad season 2 episode 02 grilled   other 3
500.  Breaking Bad Season 04 Episode 02 Thirty Eight Snub gre   other 3

Bookmark/Share

Αναζήτηση

Δείτε ακόμα

Η ιδέα

Να δημιουργηθεί μια σελίδα που να περιέχει μια μεγάλη συλλογή ελληνικών υποτίτλων, με μια ωραία παρουσίαση και δομή, ώστε να είναι εύκολο να περαστούν στις μηχανές αναζήτησης και να είναι τελικά εντοπίσιμοι από αυτές.

 
[X] Κλείσιμο Παράθυρου

Για να βλέπετε πρώτοι τα νέα άρθρα κάνετε click στο Like button