Αναζήτηση - Υποτίτλοι breaking bad season 2 greek subs


Εύκολη αναζήτηση για σειρές tvsubtitles.gr

Για αγγλικούς ή άλλης γλώσσας υπότιτλους Click Εδώ

Όνομα  
Από
Downloads
1.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre   other 1578
2.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre   other 1391
3.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre   other 1323
4.  Breaking Bad Season 2 Episode 3 gre   other 1069
5.  Breaking Bad Season 2 Episode 5 gre   other 1046
6.  Breaking Bad Season 2 Episode 9 gre   other 937
7.  Breaking Bad Season 2 Episode 7 gre   other 928
8.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre   other 922
9.  Breaking Bad Season 2 Episode 4 gre   other 872
10.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 gre   other 825
11.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre 2   other 796
12.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre   other 763
13.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre 1   other 756
14.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 gre   subs4free 717
15.  Breaking Bad Season 2 Episode 6 gre 1   other 717
16.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre   other 675
17.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s In The Bag gre   other 596
18.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre   other 564
19.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre   other 550
20.  Breaking Bad Season 1 Episode 06 Crazy Handful of Nothin ell 2   other 522
21.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre   other 517
22.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre   other 510
23.  Breaking Bad Season 2 Episode 8 gre   other 506
24.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre   subs4free 426
25.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre   other 417
26.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage ell   other 400
27.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre   other 397
28.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre 1   other 384
29.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal ell 2   other 384
30.  Breaking Bad Season 04 Episode 03 Open House gre   other 379
31.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man ell 2   other 343
32.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre   other 342
33.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven   other 341
34.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre   other 309
35.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre 1   other 308
36.  Breaking Bad Season 04 Episode 02 Thirty Eight Snub   other 293
37.  breaking bad season 2 episode 01 seven thirty seven   other 288
38.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre   other 280
39.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   other 267
40.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre 1   other 263
41.  Breaking Bad Season 2 Episode 2 gre   other 262
42.  473321 Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T gre1   other 255
43.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre   other 242
44.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out   other 241
45.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque gre   other 238
46.  Breaking Bad Season 04 Episode 09 Bug gre 1 2 3 4 5 6 7 8   other 237
47.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s In The Bag gre 1 2   other 229
48.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre   other 229
49.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre   other 223
50.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ell 1   other 217
51.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ   other 214
52.  Breaking Bad Season 2 Episode 2 ell 5   other 208
53.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre   other 203
54.  Breaking Bad Season 2 Episode 5 ell   other 198
55.  breaking bad season 2 episode 08 better call saul   other 197
56.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix gre 1   other 195
57.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre   other 194
58.  Breaking Bad Season 2 Episode 2 gre   other 191
59.  Breaking Bad Season 04 Episode 10 Salud gre   other 184
60.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre   other 182
61.  Breaking Bad Season 4 Episode 02 Thirty Eight Snub ell   other 177
62.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre   other 175
63.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre   other 168
64.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre   other 162
65.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre   other 161
66.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s In The Bag   other 155
67.  breaking bad season 3 episode 02 caballo sin nombre gre   other 151
68.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre   other 151
69.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre   other 150
70.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre   other 148
71.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre 1   other 137
72.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 gre 1   other 136
73.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven ell 1   other 127
74.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix   other 126
75.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre txt   other 124
76.  Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T gre 1   other 123
77.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ell   other 122
78.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre gre   other 118
79.  Breaking Bad Season 1 Episode 03 And The Bag s in the River gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   other 117
80.  Breaking Bad Season 3 Episode 07 One Minute gre   other 112
81.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 ell   other 108
82.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre 1   other 108
83.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1   other 106
84.  Breaking Bad Season 2 Episode 3   other 105
85.  Breaking Bad Season 3 Episode 06 Sunset gre   other 103
86.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over   other 103
87.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos gre   other 102
88.  Breaking Bad Season 2 Episode 8 ell 1   other 102
89.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre 3   other 101
90.  Breaking Bad Season 04 Episode 02 Thirty Eight Snub ell   other 101
91.  breaking bad season 2 episode 09 4 days out   other 100
92.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre   other 99
93.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre   other 98
94.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre 1 2 3   other 97
95.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre   other 94
96.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul   other 94
97.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ   other 92
98.  Breaking Bad Season 5 Episode 10 HDTV x264 ASAP 1GBps SeedBox gre   other 92
99.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre 1   other 91
100.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre   other 91
101.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre   other 88
102.  Breaking Bad Season 2 Episode 4 ell   other 84
103.  breaking bad season 2 episode 03 bit by a dead bee   other 82
104.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over ell 1   other 80
105.  Breaking Bad Season 2 Episode 4 gre   other 80
106.  Breaking Bad Season 2 Episode 3 ell 3   other 80
107.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre   other 79
108.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out   other 79
109.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre txt   other 78
110.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage ell 1   other 76
111.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre   other 75
112.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You   other 73
113.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre   other 73
114.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre 1   other 69
115.  Breaking Bad Season 04 Episode 09 Bug gre   other 68
116.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre 17   other 68
117.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre   other 67
118.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre   other 64
119.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre   other 63
120.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre   other 63
121.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre   other 63
122.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 ell 3   other 62
123.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre 1   other 62
124.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas ell   other 62
125.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre 1 2 3   other 60
126.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix gre   other 60
127.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre 12   other 59
128.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre   other 58
129.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 5   other 57
130.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre 1   other 56
131.  Breaking Bad Season 2 Episode 6 ell   other 55
132.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre 2   other 55
133.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre   other 55
134.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre 1 2   other 52
135.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre   other 50
136.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 ell 5   other 49
137.  Breaking Bad Season 2 Episode 7 ell   other 48
138.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre   other 47
139.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre 1 2 3 4 5 6   other 47
140.  Breaking Bad Season 5 Episode 02 Madrigal ell   other 46
141.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down   other 45
142.  Breaking Bad Season 2 Episode 6 gre   other 44
143.  Breaking Bad Season 04 Episode 05 Shotgun gre   other 44
144.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre txt   other 44
145.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre   other 44
146.  473321 Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T gre1   other 44
147.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas gre   other 44
148.  Breaking Bad Season 5 Episode 12 Rabid Dog ell   other 43
149.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre txt   other 42
150.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out   other 41
151.  Breaking Bad Season 4 Episode 04 Bullet Points gre   other 41
152.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre   other 41
153.  Breaking Bad Season 2 Episode 9   other 41
154.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled ell 1   other 40
155.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre   other 39
156.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre   other 39
157.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man gre   other 38
158.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 gre   other 38
159.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre   other 38
160.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over   other 38
161.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre   other 38
162.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul   other 37
163.  Breaking Bad Season 2 Episode 7 gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9   other 36
164.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre   other 36
165.  Breaking Bad Season 5 Episode 15 Granite Slate ell   other 36
166.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   other 35
167.  Breaking Bad Season 5 Episode 11 Confessions gre   other 34
168.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas gre   other 33
169.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre   other 33
170.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre 1   other 33
171.  Breaking Bad Season 04 Episode 06 Cornered gre   other 32
172.  Breaking Bad Season 04 Episode 06 Cornered gre   other 32
173.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre 2   other 32
174.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro Y Azul gre   other 32
175.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque gre   other 31
176.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre   other 31
177.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre 6   other 30
178.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre   other 30
179.  Breaking Bad Season 2 Episode 7 gre   other 30
180.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1   other 30
181.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix   other 29
182.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre3   other 29
183.  Breaking Bad Season 3 Episode 04 Green Light gre   other 29
184.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre   other 29
185.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre   other 28
186.  Breaking Bad Season 04 Episode 10 Salud gre   other 28
187.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre   other 28
188.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala   other 28
189.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre   other 27
190.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre   other 27
191.  breaking bad season 3 episode 05 mas gre   other 27
192.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre ell 1   other 27
193.  Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T   other 27
194.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre   other 27
195.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque gre 2   other 26
196.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre   other 26
197.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre   other 26
198.  Breaking Bad Season 5 Episode 01 Live Free or Die gre   other 26
199.  Breaking Bad Season 3 Episode 07 One Minute gre   other 25
200.  Breaking Bad Season 04 Episode 06 Cornered ell   other 25
201.  Breaking Bad Season 2 Episode 8 gre   other 25
202.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly   other 25
203.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre   other 25
204.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee ell   other 25
205.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage   other 25
206.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix   other 25
207.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre   other 24
208.  Breaking Bad Season 2 Episode 5 gre   other 24
209.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre   other 24
210.  Breaking Bad Season 04 Episode 02 Thirty Eight Snub   other 23
211.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre   other 23
212.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ   other 23
213.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1 2 3   other 23
214.  Breaking Bad Season 04 Episode 07 Problem Dog ell   other 22
215.  breaking bad season 1 episode 05 gray matter gre   other 22
216.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre   other 22
217.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos gre   other 22
218.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures   other 21
219.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 gre   other 21
220.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly ell 1   other 21
221.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre1   other 21
222.  breaking bad season 1 episode 05 gray matter gre   other 21
223.  Breaking Bad Season 04 Episode 09 Bug gre   other 20
224.  Breaking Bad Season 04 Episode 09 Bug gre   other 20
225.  Breaking Bad Season 04 Episode 04 Bullet Points gre   other 20
226.  Breaking Bad Season 2 Episode 3 gre   other 20
227.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre   other 20
228.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre   other 20
229.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre   other 20
230.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre 3   other 19
231.  breaking bad season 2 episode 03 bit by a dead bee   other 19
232.  Breaking Bad Season 3 Episode 07 One Minute ell   other 19
233.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   other 19
234.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre 1 2 3 4 5   other 19
235.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1   other 19
236.  breaking bad season 2 episode 13 abq   other 18
237.  breaking bad season 1 episode 05 gray matter gre   other 18
238.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter   other 18
239.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre   other 18
240.  breaking bad season 1 episode 05 gray matter gre   other 18
241.  Breaking Bad Season 04 Episode 07 Problem Dog gre   other 17
242.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s In The Bag ell   other 17
243.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre   other 17
244.  Breaking Bad Season 2 Episode 8 gre   other 17
245.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven ell 1   other 17
246.  Breaking Bad Season 3 Episode 07 One Minute gre 1 2   other 16
247.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre gre   other 16
248.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo ell 1   other 16
249.  Breaking Bad Season 5 Episode 12 Rabid Dog gre   other 16
250.  breaking bad season 2 episode 04 down   other 16
251.  Breaking Bad Season 2 Episode 2   other 16
252.  Breaking Bad Season 04 Episode 05 Shotgun gre   other 15
253.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre   other 15
254.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre gre   other 15
255.  424750 Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas ell   other 15
256.  Breaking Bad Season 2 Episode 7 gre 1   other 15
257.  breaking bad season 3 episode 12 half measures gre   other 15
258.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix ell 1   other 15
259.  Breaking Bad Season 04 Episode 07 Problem Dog gre   other 14
260.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre   other 14
261.  Breaking Bad Season 3 Episode 05 Mas   other 14
262.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 gre   other 14
263.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre   other 14
264.  Breaking Bad Season 3 Episode 04 Green Light ell 1   other 14
265.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre   other 14
266.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre   other 14
267.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre txt   other 14
268.  293317 Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre   other 14
269.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre 3   other 14
270.  Breaking Bad Season 2 Episode 5 gre   other 14
271.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre   other 14
272.  breaking bad season 1 episode 03 and the bags in the river gre   other 14
273.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos ell   other 13
274.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre   other 13
275.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre   other 13
276.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre 1   other 13
277.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre txt   other 13
278.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix gre   other 13
279.  Breaking Bad Season 2 Episode 3 gre   other 13
280.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque   other 13
281.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre gre   other 13
282.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s in the Bag gre   other 13
283.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre   other 13
284.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s In The Bag gre 1 2 3 4 5 6   other 13
285.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre   other 13
286.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix ell   other 13
287.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre 1   other 13
288.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre   other 12
289.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu gre   other 12
290.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre   other 12
291.  424750 Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas ell   other 12
292.  277803 Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre   other 12
293.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre   other 12
294.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures ell   other 12
295.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre   other 12
296.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre   other 11
297.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre   other 11
298.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down   other 11
299.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 gre   other 11
300.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures ell 1   other 11
301.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre   other 11
302.  breaking bad season 2 episode 03 bit by a dead bee   other 11
303.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre   other 11
304.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre 1   other 11
305.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ   other 11
306.  Breaking Bad Season 04 Episode 04 Bullet Points gre   other 11
307.  Breaking Bad Season 2 Episode 3 ell   other 10
308.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre   other 10
309.  Breaking Bad Season 2 Episode 2   other 10
310.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure gre 1 2 3   other 10
311.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre   other 10
312.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre   other 10
313.  breaking bad season 2 episode 05 breakage   other 10
314.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix gre   other 10
315.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre   other 10
316.  Breaking Bad Season 2 Episode 6 gre   other 10
317.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre   other 10
318.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down   other 10
319.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro Y Azul   other 10
320.  3382917 breaking bad season 3 episode 09 kafkaesque gre 73111   10
321.  Breaking Bad Season 04 Episode 05 Shotgun gre   other 9
322.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over   other 9
323.  Breaking Bad Season 04 Episode 05 Shotgun gre   other 9
324.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos   other 9
325.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre   other 9
326.  Breaking Bad Season 2 Episode 5 gre   other 9
327.  Breaking Bad Season 2 Episode 6   other 9
328.  Breaking Bad Season 2 Episode 6 gre   other 9
329.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre   other 9
330.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9   other 9
331.  Breaking Bad Season 2 Episode 6 gre   other 9
332.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ell 1   other 9
333.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 gre   other 9
334.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre   other 9
335.  Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T   other 9
336.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre 1   other 9
337.  breaking bad season 1 episode 06 crazy handful of nothin gre   other 9
338.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure gre   other 8
339.  Breaking Bad Season 04 Episode 07 Problem Dog gre   other 8
340.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre   other 8
341.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre   other 8
342.  breaking bad season 2 episode 12 phoenix   other 8
343.  Breaking Bad Season 2 Episode 2   other 8
344.  Breaking Bad Season 3 Episode 04 Green Light gre   other 8
345.  Breaking Bad Season 4 Episode 12 End Times gre   other 8
346.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down ell   other 8
347.  Breaking Bad Season 2 Episode 5 gre   other 8
348.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre   other 8
349.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre   other 8
350.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre   other 8
351.  Breaking Bad Season 04 Episode 02 Thirty Eight Snub ell 1   other 8
352.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos ell   other 8
353.  Breaking Bad Season 04 Episode 05 Shotgun gre 7   other 8
354.  Breaking Bad Season 04 Episode 03 Open House ell 1   other 8
355.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre   other 7
356.  Breaking Bad Season 04 Episode 07 Problem Dog gre   other 7
357.  Breaking Bad Season 2 Episode 11   other 7
358.  Breaking Bad Season 4 Episode 12 End Times gre   other 7
359.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre   other 7
360.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre gre 1   other 7
361.  Breaking Bad Season 2 Episode 3 gre 1   other 7
362.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 6   other 7
363.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven ell 2   other 7
364.  Breaking Bad Season 2 Episode 4 gre   other 7
365.  Breaking Bad Season 4 Episode 12 End Times gre   other 7
366.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos gre   other 7
367.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre   other 7
368.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ell   other 7
369.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ   other 7
370.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off ell 1   other 7
371.  Breaking Bad Season 04 Episode 07 Problem Dog ell   other 7
372.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo ell   other 7
373.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre 5   other 7
374.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee ell 3   other 7
375.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times   other 7
376.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times ell 1   other 7
377.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down ell   other 6
378.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man ell 2   other 6
379.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre txt   other 6
380.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque   other 6
381.  Breaking Bad Season 2 Episode 3   other 6
382.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter gre   other 6
383.  breaking bad season 1 episode 02 cats in the bag gre   other 6
384.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure gre   other 6
385.  Breaking Bad Season 04 Episode 02 Thirty Eight Snub ell 1   other 6
386.  Breaking Bad Season 5 Episode 12 Rabid Dog gre   other 6
387.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre gre   other 6
388.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   other 6
389.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1   other 6
390.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 gre   other 6
391.  Breaking Bad Season 4 Episode 13 Face Off gre   other 6
392.  Breaking Bad Season 3 Episode 07 One Minute gre   other 6
393.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage   other 6
394.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre   other 6
395.  Breaking Bad Season 5 Episode 08 Gliding Over All gre 2   other 6
396.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre 1   other 6
397.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo ell 3   other 6
398.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times   other 6
399.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas   other 6
400.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre   other 6
401.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out   other 6
402.  Breaking Bad Season 5 Episode 09 Blood Money ell   other 6
403.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre   other 5
404.  Breaking Bad Season 2 Episode 7 ell 1   other 5
405.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre   other 5
406.  breaking bad season 2 episode 10 over   other 5
407.  Breaking Bad Season 3 Episode 06 Sunset   other 5
408.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre   other 5
409.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre txt   other 5
410.  Breaking Bad Season 2 Episode 4 gre   other 5
411.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre txt   other 5
412.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures   other 5
413.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter ell 1   other 5
414.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man gre   other 5
415.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre 1 2   other 5
416.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre 1   other 5
417.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre 1 2 3 4   other 5
418.  530479 Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly   other 5
419.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos gre   other 5
420.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre   other 5
421.  Breaking Bad Season 4 Episode 02 Thirty Eight Snub   other 5
422.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   other 5
423.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre 19   other 5
424.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul   other 5
425.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre ell 1   other 5
426.  Breaking Bad Season 2 Episode 9 gre 1   other 5
427.  Breaking Bad Season 5 Episode 12 Rabid Dog gre   other 5
428.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre   other 5
429.  Breaking Bad Season 04 Episode 04 Bullet Points gre 1 2 3   other 5
430.  Breaking Bad Season 04 Episode 02 Thirty Eight Snub gre   other 5
431.  Breaking Bad Season 4 720p bluray x264 demand   greeksubtitles.info 5
432.  Breaking Bad Season 2 720p BluRay x264 EbP   greeksubtitles.info 5
433.  breaking bad season 1 episode 06 crazy handful of nothin gre   other 5
434.  breaking bad season 2 episode 10 over   other 5
435.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space ell 1   other 4
436.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre txt   other 4
437.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre   other 4
438.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times ell 1   other 4
439.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 gre   other 4
440.  Breaking Bad Season 2 Episode 6 ell   other 4
441.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ell   other 4
442.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre   other 4
443.  Breaking Bad Season 2 Episode 11   other 4
444.  Breaking Bad Season 2 Episode 3   other 4
445.  Breaking Bad Season 2 Episode 4   other 4
446.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre txt   other 4
447.  Breaking Bad Season 2 Episode 12   other 4
448.  breaking bad season 3 episode 04 green light gre   other 4
449.  Breaking Bad Season 1 Episode 06 Crazy Handful of Nothin gre 1 2 3 4 5 6 7 8   other 4
450.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas gre 1 2 3   other 4
451.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre   other 4
452.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 gre   other 4
453.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu ell   other 4
454.  Breaking Bad Season 4 Episode 02 Thirty Eight Snub gre   other 4
455.  Breaking Bad Season 3 Episode 07 One Minute gre   other 4
456.  breaking bad season 2 episode 11 mandala   other 4
457.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre   other 4
458.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre 21   other 4
459.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre   other 4
460.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre 1 2   other 4
461.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre   other 4
462.  Breaking Bad Season 3 Episode 04 Green Light   other 4
463.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix gre1   other 4
464.  Breaking Bad Season 5 Episode 10 Buried gre   other 4
465.  Breaking Bad Season 05 Episode 02 Madrigal   other 4
466.  breaking bad season 1 episode 07 a no rough stuff type deal gre   other 4
467.  Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T ell   other 4
468.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque ell 2   other 4
469.  Breaking Bad Season 4 720p   greeksubtitles.info 4
470.  breaking bad season 2 episode 02 grilled   other 4
471.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo ell 3   other 4
472.  Breaking Bad Season 5 Episode 02 Madrigal ell 1   other 4
473.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee   other 4
474.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix   other 4
475.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ   other 4
476.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas   other 4
477.  Breaking Bad Season 3 Episode 07 One Minute   other 4
478.  breaking bad season 2 episode 07 negro y azul   other 4
479.  breaking bad season 3 episode 12 half measures gre   other 4
480.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre   other 3
481.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre   other 3
482.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre   other 3
483.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre 2   other 3
484.  breaking bad season 2 episode 11 mandala   other 3
485.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre gre   other 3
486.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 ell   other 3
487.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre 1 2   other 3
488.  Breaking Bad Season 2 Episode 3   other 3
489.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre   other 3
490.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre txt   other 3
491.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre   other 3
492.  Breaking Bad Season 2 Episode 4 gre   other 3
493.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 ell   other 3
494.  breaking bad season 2 episode 01 seven thirty seven   other 3
495.  Breaking Bad Season 2 Episode 2 gre 1 2 3 4 5 6   other 3
496.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque gre 2   other 3
497.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s In The Bag gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   other 3
498.  Breaking Bad Season 04 Episode 03 Open House ell   other 3
499.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre   other 3
500.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   other 3

Bookmark/Share

Αναζήτηση

Δείτε ακόμα

Η ιδέα

Να δημιουργηθεί μια σελίδα που να περιέχει μια μεγάλη συλλογή ελληνικών υποτίτλων, με μια ωραία παρουσίαση και δομή, ώστε να είναι εύκολο να περαστούν στις μηχανές αναζήτησης και να είναι τελικά εντοπίσιμοι από αυτές.

 
[X] Κλείσιμο Παράθυρου

Για να βλέπετε πρώτοι τα νέα άρθρα κάνετε click στο Like button