Αναζήτηση - Υποτίτλοι breaking bad season 2 greek subs


Εύκολη αναζήτηση για σειρές tvsubtitles.gr

Για αγγλικούς ή άλλης γλώσσας υπότιτλους Click Εδώ

Όνομα  
Από
Downloads
1.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre   other 1587
2.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre   other 1392
3.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre   other 1331
4.  Breaking Bad Season 2 Episode 3 gre   other 1074
5.  Breaking Bad Season 2 Episode 5 gre   other 1052
6.  Breaking Bad Season 2 Episode 9 gre   other 940
7.  Breaking Bad Season 2 Episode 7 gre   other 935
8.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre   other 925
9.  Breaking Bad Season 2 Episode 4 gre   other 877
10.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 gre   other 829
11.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre 2   other 798
12.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre   other 767
13.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre 1   other 759
14.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 gre   subs4free 720
15.  Breaking Bad Season 2 Episode 6 gre 1   other 718
16.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre   other 676
17.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s In The Bag gre   other 611
18.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre   other 571
19.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre   other 552
20.  Breaking Bad Season 1 Episode 06 Crazy Handful of Nothin ell 2   other 526
21.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre   other 519
22.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre   other 511
23.  Breaking Bad Season 2 Episode 8 gre   other 507
24.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre   subs4free 432
25.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre   other 421
26.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre   other 406
27.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage ell   other 404
28.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal ell 2   other 390
29.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre 1   other 387
30.  Breaking Bad Season 04 Episode 03 Open House gre   other 384
31.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man ell 2   other 351
32.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre   other 345
33.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven   other 342
34.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre 1   other 310
35.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre   other 309
36.  Breaking Bad Season 04 Episode 02 Thirty Eight Snub   other 294
37.  breaking bad season 2 episode 01 seven thirty seven   other 291
38.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre   other 287
39.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   other 268
40.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre 1   other 267
41.  Breaking Bad Season 2 Episode 2 gre   other 263
42.  473321 Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T gre1   other 259
43.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out   other 248
44.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre   other 245
45.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque gre   other 239
46.  Breaking Bad Season 04 Episode 09 Bug gre 1 2 3 4 5 6 7 8   other 238
47.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre   other 232
48.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s In The Bag gre 1 2   other 230
49.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre   other 226
50.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ell 1   other 219
51.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ   other 215
52.  Breaking Bad Season 2 Episode 2 ell 5   other 208
53.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre   other 203
54.  breaking bad season 2 episode 08 better call saul   other 198
55.  Breaking Bad Season 2 Episode 5 ell   other 198
56.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre   other 196
57.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix gre 1   other 196
58.  Breaking Bad Season 2 Episode 2 gre   other 194
59.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre   other 188
60.  Breaking Bad Season 04 Episode 10 Salud gre   other 185
61.  Breaking Bad Season 4 Episode 02 Thirty Eight Snub ell   other 177
62.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre   other 176
63.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre   other 169
64.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre   other 162
65.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre   other 162
66.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s In The Bag   other 158
67.  breaking bad season 3 episode 02 caballo sin nombre gre   other 154
68.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre   other 152
69.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre   other 151
70.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre   other 151
71.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre 1   other 139
72.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 gre 1   other 138
73.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ell   other 128
74.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven ell 1   other 128
75.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix   other 127
76.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre txt   other 126
77.  Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T gre 1   other 125
78.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre gre   other 120
79.  Breaking Bad Season 1 Episode 03 And The Bag s in the River gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   other 119
80.  Breaking Bad Season 3 Episode 07 One Minute gre   other 118
81.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 ell   other 112
82.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre 1   other 110
83.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1   other 107
84.  Breaking Bad Season 3 Episode 06 Sunset gre   other 106
85.  Breaking Bad Season 2 Episode 3   other 106
86.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos gre   other 105
87.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over   other 105
88.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre   other 104
89.  Breaking Bad Season 2 Episode 8 ell 1   other 104
90.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre 3   other 102
91.  Breaking Bad Season 04 Episode 02 Thirty Eight Snub ell   other 102
92.  breaking bad season 2 episode 09 4 days out   other 100
93.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre 1 2 3   other 98
94.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre   other 98
95.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul   other 96
96.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre   other 95
97.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre   other 95
98.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ   other 93
99.  Breaking Bad Season 5 Episode 10 HDTV x264 ASAP 1GBps SeedBox gre   other 93
100.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre 1   other 92
101.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre   other 89
102.  Breaking Bad Season 2 Episode 4 ell   other 85
103.  breaking bad season 2 episode 03 bit by a dead bee   other 83
104.  Breaking Bad Season 2 Episode 4 gre   other 83
105.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over ell 1   other 82
106.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre txt   other 81
107.  Breaking Bad Season 2 Episode 3 ell 3   other 81
108.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre   other 80
109.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out   other 79
110.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage ell 1   other 76
111.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You   other 75
112.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre   other 75
113.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre   other 74
114.  Breaking Bad Season 04 Episode 09 Bug gre   other 70
115.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre 1   other 70
116.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre 17   other 69
117.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre   other 68
118.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre 1   other 67
119.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre   other 65
120.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre   other 65
121.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 ell 3   other 65
122.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre   other 64
123.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre   other 64
124.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas ell   other 63
125.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre 1 2 3   other 61
126.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix gre   other 61
127.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre   other 60
128.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre 12   other 60
129.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 5   other 58
130.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre 1   other 57
131.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre 2   other 56
132.  Breaking Bad Season 2 Episode 6 ell   other 55
133.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre   other 55
134.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre 1 2   other 53
135.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 ell 5   other 51
136.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre   other 51
137.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down   other 48
138.  Breaking Bad Season 2 Episode 7 ell   other 48
139.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre 1 2 3 4 5 6   other 48
140.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre   other 47
141.  Breaking Bad Season 5 Episode 02 Madrigal ell   other 47
142.  Breaking Bad Season 2 Episode 6 gre   other 45
143.  Breaking Bad Season 04 Episode 05 Shotgun gre   other 45
144.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre txt   other 45
145.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre   other 45
146.  473321 Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T gre1   other 45
147.  Breaking Bad Season 5 Episode 12 Rabid Dog ell   other 45
148.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas gre   other 45
149.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre txt   other 43
150.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out   other 42
151.  Breaking Bad Season 4 Episode 04 Bullet Points gre   other 42
152.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre   other 42
153.  Breaking Bad Season 2 Episode 9   other 42
154.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre   other 41
155.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 gre   other 41
156.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled ell 1   other 41
157.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man gre   other 39
158.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre   other 39
159.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over   other 39
160.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre   other 38
161.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre   other 38
162.  Breaking Bad Season 2 Episode 7 gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9   other 37
163.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul   other 37
164.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre   other 37
165.  Breaking Bad Season 5 Episode 15 Granite Slate ell   other 37
166.  Breaking Bad Season 5 Episode 11 Confessions gre   other 35
167.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre 1   other 35
168.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   other 35
169.  Breaking Bad Season 04 Episode 06 Cornered gre   other 34
170.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas gre   other 34
171.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre   other 34
172.  Breaking Bad Season 04 Episode 06 Cornered gre   other 33
173.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre 2   other 33
174.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre   other 33
175.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque gre   other 32
176.  Breaking Bad Season 2 Episode 7 gre   other 32
177.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro Y Azul gre   other 32
178.  Breaking Bad Season 04 Episode 10 Salud gre   other 31
179.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre 6   other 31
180.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre   other 31
181.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix   other 30
182.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre3   other 30
183.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1   other 30
184.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre   other 30
185.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre   other 29
186.  Breaking Bad Season 3 Episode 04 Green Light gre   other 29
187.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre   other 29
188.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre   other 28
189.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre   other 28
190.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre   other 28
191.  breaking bad season 3 episode 05 mas gre   other 28
192.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre ell 1   other 28
193.  Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T   other 28
194.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala   other 28
195.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque gre 2   other 27
196.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre   other 27
197.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly   other 27
198.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre   other 27
199.  Breaking Bad Season 5 Episode 01 Live Free or Die gre   other 27
200.  Breaking Bad Season 3 Episode 07 One Minute gre   other 26
201.  Breaking Bad Season 04 Episode 06 Cornered ell   other 26
202.  Breaking Bad Season 2 Episode 8 gre   other 26
203.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre   other 26
204.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee ell   other 26
205.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre   other 26
206.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage   other 26
207.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre   other 25
208.  Breaking Bad Season 2 Episode 5 gre   other 25
209.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix   other 25
210.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1 2 3   other 25
211.  Breaking Bad Season 04 Episode 02 Thirty Eight Snub   other 24
212.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre   other 24
213.  Breaking Bad Season 04 Episode 07 Problem Dog ell   other 23
214.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre   other 23
215.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ   other 23
216.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos gre   other 23
217.  Breaking Bad Season 04 Episode 09 Bug gre   other 22
218.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures   other 22
219.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 gre   other 22
220.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly ell 1   other 22
221.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre1   other 22
222.  breaking bad season 1 episode 05 gray matter gre   other 22
223.  breaking bad season 1 episode 05 gray matter gre   other 22
224.  Breaking Bad Season 04 Episode 09 Bug gre   other 21
225.  Breaking Bad Season 04 Episode 04 Bullet Points gre   other 21
226.  Breaking Bad Season 2 Episode 3 gre   other 21
227.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre   other 21
228.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre   other 21
229.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre 1 2 3 4 5   other 21
230.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre 3   other 20
231.  breaking bad season 2 episode 03 bit by a dead bee   other 20
232.  Breaking Bad Season 3 Episode 07 One Minute ell   other 20
233.  breaking bad season 1 episode 05 gray matter gre   other 20
234.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre   other 20
235.  breaking bad season 2 episode 13 abq   other 19
236.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   other 19
237.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter   other 19
238.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre   other 19
239.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1   other 19
240.  Breaking Bad Season 04 Episode 07 Problem Dog gre   other 18
241.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s In The Bag ell   other 18
242.  Breaking Bad Season 3 Episode 07 One Minute gre 1 2   other 18
243.  Breaking Bad Season 2 Episode 8 gre   other 18
244.  breaking bad season 1 episode 05 gray matter gre   other 18
245.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven ell 1   other 18
246.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre gre   other 17
247.  Breaking Bad Season 5 Episode 12 Rabid Dog gre   other 17
248.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre   other 17
249.  Breaking Bad Season 2 Episode 2   other 17
250.  Breaking Bad Season 04 Episode 05 Shotgun gre   other 16
251.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre   other 16
252.  Breaking Bad Season 3 Episode 05 Mas   other 16
253.  Breaking Bad Season 3 Episode 04 Green Light ell 1   other 16
254.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre gre   other 16
255.  424750 Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas ell   other 16
256.  Breaking Bad Season 2 Episode 7 gre 1   other 16
257.  breaking bad season 3 episode 12 half measures gre   other 16
258.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo ell 1   other 16
259.  breaking bad season 2 episode 04 down   other 16
260.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre   other 16
261.  Breaking Bad Season 04 Episode 07 Problem Dog gre   other 15
262.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre   other 15
263.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 gre   other 15
264.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre   other 15
265.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre   other 15
266.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre   other 15
267.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre txt   other 15
268.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix ell 1   other 15
269.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre 3   other 15
270.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos ell   other 14
271.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre   other 14
272.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre   other 14
273.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre   other 14
274.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre 1   other 14
275.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre txt   other 14
276.  424750 Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas ell   other 14
277.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix gre   other 14
278.  Breaking Bad Season 2 Episode 3 gre   other 14
279.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque   other 14
280.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre gre   other 14
281.  293317 Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre   other 14
282.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s in the Bag gre   other 14
283.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre   other 14
284.  Breaking Bad Season 2 Episode 5 gre   other 14
285.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix ell   other 14
286.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ   other 14
287.  Breaking Bad Season 04 Episode 04 Bullet Points gre   other 14
288.  breaking bad season 1 episode 03 and the bags in the river gre   other 14
289.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre   other 13
290.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu gre   other 13
291.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 gre   other 13
292.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures ell 1   other 13
293.  277803 Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre   other 13
294.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre   other 13
295.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre   other 13
296.  Breaking Bad Season 2 Episode 6 gre   other 13
297.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s In The Bag gre 1 2 3 4 5 6   other 13
298.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre 1   other 13
299.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre   other 12
300.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre   other 12
301.  Breaking Bad Season 2 Episode 3 ell   other 12
302.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down   other 12
303.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre 1   other 12
304.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures ell   other 12
305.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre   other 12
306.  3382917 breaking bad season 3 episode 09 kafkaesque gre 73111   12
307.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre   other 11
308.  Breaking Bad Season 2 Episode 2   other 11
309.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure gre 1 2 3   other 11
310.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre   other 11
311.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre   other 11
312.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre   other 11
313.  breaking bad season 2 episode 03 bit by a dead bee   other 11
314.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre   other 11
315.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre   other 11
316.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down   other 11
317.  Breaking Bad Season 04 Episode 03 Open House ell 1   other 11
318.  Breaking Bad Season 04 Episode 05 Shotgun gre   other 10
319.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over   other 10
320.  Breaking Bad Season 04 Episode 05 Shotgun gre   other 10
321.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos   other 10
322.  Breaking Bad Season 04 Episode 07 Problem Dog gre   other 10
323.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre   other 10
324.  breaking bad season 2 episode 12 phoenix   other 10
325.  Breaking Bad Season 2 Episode 5 gre   other 10
326.  Breaking Bad Season 2 Episode 6   other 10
327.  breaking bad season 2 episode 05 breakage   other 10
328.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix gre   other 10
329.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre   other 10
330.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9   other 10
331.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro Y Azul   other 10
332.  Breaking Bad Season 2 Episode 9 gre 1   other 10
333.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre   other 10
334.  Breaking Bad Season 04 Episode 02 Thirty Eight Snub ell 1   other 10
335.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre 1   other 10
336.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure gre   other 9
337.  Breaking Bad Season 04 Episode 07 Problem Dog gre   other 9
338.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre   other 9
339.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre   other 9
340.  Breaking Bad Season 2 Episode 2   other 9
341.  Breaking Bad Season 2 Episode 6 gre   other 9
342.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre   other 9
343.  Breaking Bad Season 3 Episode 04 Green Light gre   other 9
344.  Breaking Bad Season 2 Episode 6 gre   other 9
345.  Breaking Bad Season 2 Episode 5 gre   other 9
346.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ell 1   other 9
347.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 gre   other 9
348.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre   other 9
349.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos gre   other 9
350.  Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T   other 9
351.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos ell   other 9
352.  Breaking Bad Season 04 Episode 05 Shotgun gre 7   other 9
353.  breaking bad season 1 episode 06 crazy handful of nothin gre   other 9
354.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre   other 8
355.  Breaking Bad Season 2 Episode 11   other 8
356.  Breaking Bad Season 4 Episode 12 End Times gre   other 8
357.  Breaking Bad Season 4 Episode 12 End Times gre   other 8
358.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down ell   other 8
359.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre   other 8
360.  Breaking Bad Season 4 Episode 12 End Times gre   other 8
361.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre   other 8
362.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre   other 8
363.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off ell 1   other 8
364.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo ell   other 8
365.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre 5   other 8
366.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee ell 3   other 8
367.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times   other 8
368.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times ell 1   other 8
369.  Breaking Bad Season 2 Episode 7 ell 1   other 7
370.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down ell   other 7
371.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man ell 2   other 7
372.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre txt   other 7
373.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque   other 7
374.  Breaking Bad Season 2 Episode 3   other 7
375.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter gre   other 7
376.  breaking bad season 1 episode 02 cats in the bag gre   other 7
377.  Breaking Bad Season 5 Episode 12 Rabid Dog gre   other 7
378.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre   other 7
379.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre gre 1   other 7
380.  Breaking Bad Season 2 Episode 3 gre 1   other 7
381.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   other 7
382.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1   other 7
383.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 gre   other 7
384.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 6   other 7
385.  Breaking Bad Season 4 Episode 13 Face Off gre   other 7
386.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven ell 2   other 7
387.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre   other 7
388.  Breaking Bad Season 2 Episode 4 gre   other 7
389.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ell   other 7
390.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ   other 7
391.  Breaking Bad Season 04 Episode 07 Problem Dog ell   other 7
392.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre 1   other 7
393.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times   other 7
394.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas   other 7
395.  Breaking Bad Season 04 Episode 02 Thirty Eight Snub gre   other 7
396.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre   other 6
397.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre   other 6
398.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space ell 1   other 6
399.  breaking bad season 2 episode 10 over   other 6
400.  Breaking Bad Season 3 Episode 06 Sunset   other 6
401.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre   other 6
402.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre   other 6
403.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre txt   other 6
404.  Breaking Bad Season 2 Episode 4 gre   other 6
405.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre txt   other 6
406.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures   other 6
407.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter ell 1   other 6
408.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man gre   other 6
409.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre 1 2   other 6
410.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre txt   other 6
411.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre 1   other 6
412.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man ell 2   other 6
413.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque gre 2   other 6
414.  530479 Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly   other 6
415.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos gre   other 6
416.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure gre   other 6
417.  Breaking Bad Season 04 Episode 02 Thirty Eight Snub ell 1   other 6
418.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre   other 6
419.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre gre   other 6
420.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul   other 6
421.  Breaking Bad Season 3 Episode 07 One Minute gre   other 6
422.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage   other 6
423.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre 1   other 6
424.  Breaking Bad Season 2 Episode 5 gre   other 6
425.  Breaking Bad Season 5 Episode 08 Gliding Over All gre 2   other 6
426.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre   other 6
427.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre   other 6
428.  Breaking Bad Season 04 Episode 04 Bullet Points gre 1 2 3   other 6
429.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo ell 3   other 6
430.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre   other 6
431.  Breaking Bad Season 4 720p bluray x264 demand   greeksubtitles.info 6
432.  Breaking Bad Season 2 720p BluRay x264 EbP   greeksubtitles.info 6
433.  breaking bad season 1 episode 06 crazy handful of nothin gre   other 6
434.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out   other 6
435.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas   other 6
436.  Breaking Bad Season 5 Episode 09 Blood Money ell   other 6
437.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre txt   other 5
438.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times ell 1   other 5
439.  breaking bad season 2 episode 11 mandala   other 5
440.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 gre   other 5
441.  Breaking Bad Season 2 Episode 6 ell   other 5
442.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ell   other 5
443.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre   other 5
444.  Breaking Bad Season 2 Episode 11   other 5
445.  Breaking Bad Season 2 Episode 3   other 5
446.  Breaking Bad Season 2 Episode 4   other 5
447.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre txt   other 5
448.  Breaking Bad Season 2 Episode 12   other 5
449.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 ell   other 5
450.  breaking bad season 3 episode 04 green light gre   other 5
451.  Breaking Bad Season 1 Episode 06 Crazy Handful of Nothin gre 1 2 3 4 5 6 7 8   other 5
452.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre 1 2 3 4   other 5
453.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre   other 5
454.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 gre   other 5
455.  Breaking Bad Season 4 Episode 02 Thirty Eight Snub gre   other 5
456.  breaking bad season 2 episode 11 mandala   other 5
457.  Breaking Bad Season 4 Episode 02 Thirty Eight Snub   other 5
458.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   other 5
459.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre 19   other 5
460.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre ell 1   other 5
461.  Breaking Bad Season 5 Episode 12 Rabid Dog gre   other 5
462.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre 21   other 5
463.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre   other 5
464.  Breaking Bad Season 5 Episode 10 Buried gre   other 5
465.  breaking bad season 1 episode 07 a no rough stuff type deal gre   other 5
466.  Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T ell   other 5
467.  Breaking Bad Season 4 720p   greeksubtitles.info 5
468.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ   other 5
469.  breaking bad season 2 episode 10 over   other 5
470.  breaking bad season 3 episode 04 green light gre   other 5
471.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre   other 4
472.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre   other 4
473.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre   other 4
474.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre 2   other 4
475.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre gre   other 4
476.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 ell   other 4
477.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre 1 2   other 4
478.  Breaking Bad Season 2 Episode 3   other 4
479.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre   other 4
480.  Breaking Bad Season 2 Episode 8   other 4
481.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre   other 4
482.  Breaking Bad Season 2 Episode 4 gre   other 4
483.  breaking bad season 3 episode 02 caballo sin nombre gre   other 4
484.  breaking bad season 2 episode 01 seven thirty seven   other 4
485.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas gre 1 2 3   other 4
486.  Breaking Bad Season 2 Episode 2 gre 1 2 3 4 5 6   other 4
487.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s In The Bag gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   other 4
488.  Breaking Bad Season 04 Episode 03 Open House ell   other 4
489.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre   other 4
490.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu ell   other 4
491.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   other 4
492.  Breaking Bad Season 04 Episode 02 Thirty Eight Snub gre   other 4
493.  Breaking Bad Season 3 Episode 07 One Minute gre   other 4
494.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre   other 4
495.  Breaking Bad Season 5 Episode 02 Madrigal gre   other 4
496.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre   other 4
497.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre   other 4
498.  breaking bad season 1 episode 04 cancer man gre   other 4
499.  646600 Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre   other 4
500.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures   other 4

Bookmark/Share

Αναζήτηση

Δείτε ακόμα

Η ιδέα

Να δημιουργηθεί μια σελίδα που να περιέχει μια μεγάλη συλλογή ελληνικών υποτίτλων, με μια ωραία παρουσίαση και δομή, ώστε να είναι εύκολο να περαστούν στις μηχανές αναζήτησης και να είναι τελικά εντοπίσιμοι από αυτές.

 
[X] Κλείσιμο Παράθυρου

Για να βλέπετε πρώτοι τα νέα άρθρα κάνετε click στο Like button