Αναζήτηση - Υποτίτλοι breaking bad season 2 greek subs


Notice: Undefined variable: prefix in /home/camelnet/domains/greeksubtitles.info/public_html/search.php on line 118

Εύκολη αναζήτηση για σειρές tvsubtitles.gr

Για αγγλικούς ή άλλης γλώσσας υπότιτλους Click Εδώ

Όνομα  
Από
Downloads
1.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre srt   other 1313
2.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre srt   other 1259
3.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre srt   other 1177
4.  Breaking Bad Season 2 Episode 3 gre srt   other 955
5.  Breaking Bad Season 2 Episode 5 gre srt   other 926
6.  Breaking Bad Season 2 Episode 9 gre srt   other 880
7.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre srt   other 838
8.  Breaking Bad Season 2 Episode 7 gre srt   other 837
9.  Breaking Bad Season 2 Episode 4 gre srt   other 781
10.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 gre srt   other 739
11.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre 2 srt   other 699
12.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre srt   other 692
13.  Breaking Bad Season 2 Episode 6 gre 1 srt   other 668
14.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre srt   other 644
15.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre 1 srt   other 616
16.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 gre srt   subs4free 598
17.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre srt   other 540
18.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre srt   other 471
19.  Breaking Bad Season 2 Episode 8 gre srt   other 469
20.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre srt   other 462
21.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre srt   other 435
22.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s In The Bag gre srt   other 410
23.  Breaking Bad Season 1 Episode 06 Crazy Handful of Nothin ell 2 srt   other 397
24.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre srt   subs4free 366
25.  Breaking Bad Season 04 Episode 03 Open House gre srt   other 364
26.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre srt   other 355
27.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage ell srt   other 344
28.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre 1 srt   other 324
29.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven srt   other 319
30.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre srt   other 309
31.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre srt   other 305
32.  Breaking Bad Season 04 Episode 02 Thirty Eight Snub srt   other 287
33.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal ell 2 srt   other 283
34.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre srt   other 277
35.  Breaking Bad Season 2 Episode 2 gre srt   other 249
36.  breaking bad season 2 episode 01 seven thirty seven srt   other 247
37.  Breaking Bad Season 04 Episode 09 Bug gre 1 2 3 4 5 6 7 8 srt   other 228
38.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre 1 srt   other 222
39.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man ell 2 srt   other 222
40.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre 1 srt   other 215
41.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque gre srt   other 212
42.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s In The Bag gre 1 2 srt   other 206
43.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out srt   other 204
44.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ell 1 srt   other 203
45.  473321 Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T gre1 srt   other 202
46.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre srt   other 201
47.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre srt   other 197
48.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 srt   other 195
49.  breaking bad season 2 episode 08 better call saul srt   other 195
50.  Breaking Bad Season 2 Episode 2 ell 5 srt   other 195
51.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre srt   other 193
52.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ srt   other 192
53.  Breaking Bad Season 2 Episode 5 ell srt   other 188
54.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre srt   other 185
55.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre srt   other 170
56.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre srt   other 168
57.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre srt   other 167
58.  Breaking Bad Season 2 Episode 2 gre srt   other 164
59.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre srt   other 159
60.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre srt   other 158
61.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s In The Bag srt   other 154
62.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre srt   other 153
63.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix gre 1 srt   other 151
64.  Breaking Bad Season 4 Episode 02 Thirty Eight Snub ell srt   other 142
65.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre srt   other 138
66.  Breaking Bad Season 04 Episode 10 Salud gre srt   other 134
67.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre srt   other 133
68.  breaking bad season 3 episode 02 caballo sin nombre gre srt   other 123
69.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 gre 1 srt   other 123
70.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre srt   other 122
71.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven ell 1 srt   other 118
72.  Breaking Bad Season 4 Episode 05 Shotgun gre srt   other 118
73.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre srt   other 116
74.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre 1 srt   other 108
75.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre txt   other 107
76.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre gre srt   other 107
77.  breaking bad season 2 episode 09 4 days out srt   other 100
78.  Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T gre 1 srt   other 100
79.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix srt   other 99
80.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre 1 2 3 srt   other 95
81.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre 1 srt   other 94
82.  Breaking Bad Season 2 Episode 3 srt   other 94
83.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1 srt   other 94
84.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ell srt   other 92
85.  Breaking Bad Season 3 Episode 07 One Minute gre srt   other 92
86.  Breaking Bad Season 1 Episode 03 And The Bag s in the River gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 srt   other 91
87.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ srt   other 90
88.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos gre srt   other 89
89.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre srt   other 88
90.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre 3 srt   other 87
91.  Breaking Bad Season 2 Episode 8 ell 1 srt   other 86
92.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre 1 srt   other 85
93.  Breaking Bad Season 5 Episode 10 HDTV x264 ASAP 1GBps SeedBox gre srt   other 84
94.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over srt   other 83
95.  Breaking Bad Season 04 Episode 02 Thirty Eight Snub ell srt   other 82
96.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 ell srt   other 82
97.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre srt   other 81
98.  Breaking Bad Season 3 Episode 06 Sunset gre srt   other 80
99.  Breaking Bad Season 2 Episode 4 ell srt   other 79
100.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre srt   other 78
101.  Breaking Bad Season 2 Episode 3 ell 3 srt   other 73
102.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre srt   other 72
103.  breaking bad season 2 episode 03 bit by a dead bee srt   other 72
104.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre srt   other 72
105.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul srt   other 72
106.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre srt   other 70
107.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage ell 1 srt   other 70
108.  Breaking Bad Season 2 Episode 4 gre srt   other 67
109.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre 17 srt   other 66
110.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre 1 srt   other 66
111.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out srt   other 63
112.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre txt   other 62
113.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre srt   other 62
114.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre srt   other 61
115.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre srt   other 60
116.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre srt   other 59
117.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over ell 1 srt   other 58
118.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre srt   other 58
119.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre srt   other 57
120.  Breaking Bad Season 04 Episode 09 Bug gre srt   other 55
121.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre 1 2 3 srt   other 55
122.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre 1 srt   other 53
123.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix gre srt   other 53
124.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas ell srt   other 53
125.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre 1 srt   other 53
126.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre srt   other 52
127.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You srt   other 51
128.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre 1 2 srt   other 51
129.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre 12 srt   other 48
130.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre srt   other 48
131.  Breaking Bad Season 2 Episode 7 ell srt   other 48
132.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre srt   other 47
133.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 ell 3 srt   other 43
134.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 5 srt   other 43
135.  Breaking Bad Season 04 Episode 05 Shotgun gre srt   other 43
136.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre srt   other 42
137.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre srt   other 42
138.  Breaking Bad Season 4 Episode 04 Bullet Points gre srt   other 41
139.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas gre srt   other 41
140.  Breaking Bad Season 2 Episode 6 gre srt   other 41
141.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre 2 srt   other 41
142.  Breaking Bad Season 2 Episode 6 ell srt   other 40
143.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out srt   other 40
144.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre srt   other 39
145.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre srt   other 38
146.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre txt   other 37
147.  Breaking Bad Season 5 Episode 02 Madrigal ell srt   other 37
148.  Breaking Bad Season 2 Episode 7 gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 srt   other 36
149.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 gre srt   other 36
150.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man gre srt   other 36
151.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre srt   other 35
152.  Breaking Bad Season 5 Episode 12 Rabid Dog ell srt   other 35
153.  Breaking Bad Season 04 Episode 07 Problem Dog gre srt   other 35
154.  473321 Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T gre1 srt   other 35
155.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled ell 1 srt   other 35
156.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 ell 5 srt   other 35
157.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre srt   other 35
158.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre srt   other 34
159.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down srt   other 34
160.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul srt   other 33
161.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre srt   other 32
162.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre txt   other 32
163.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre srt   other 31
164.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over srt   other 30
165.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro Y Azul gre srt   other 30
166.  Breaking Bad Season 5 Episode 11 Confessions gre srt   other 30
167.  Breaking Bad Season 3 Episode 04 Green Light gre srt   other 29
168.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre 6 srt   other 29
169.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre srt   other 28
170.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix srt   other 28
171.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre 1 2 3 4 5 6 srt   other 28
172.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1 srt   other 28
173.  Breaking Bad Season 04 Episode 06 Cornered gre srt   other 27
174.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre 2 srt   other 27
175.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre srt   other 27
176.  Breaking Bad Season 04 Episode 06 Cornered gre srt   other 27
177.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over srt   other 27
178.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas gre srt   other 27
179.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre srt   other 26
180.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre srt   other 26
181.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre srt   other 25
182.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre srt   other 25
183.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque gre 2 srt   other 25
184.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre3 srt   other 25
185.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre srt   other 25
186.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre srt   other 24
187.  Breaking Bad Season 2 Episode 8 gre srt   other 24
188.  Breaking Bad Season 04 Episode 06 Cornered ell srt   other 24
189.  Breaking Bad Season 2 Episode 5 gre srt   other 24
190.  Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T srt   other 24
191.  Breaking Bad Season 3 Episode 07 One Minute gre srt   other 24
192.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre srt   other 24
193.  Breaking Bad Season 5 Episode 15 Granite Slate ell srt   other 24
194.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre 1 srt   other 24
195.  Breaking Bad Season 2 Episode 7 gre srt   other 23
196.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre ell 1 srt   other 23
197.  Breaking Bad Season 04 Episode 10 Salud gre srt   other 23
198.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 srt   other 23
199.  breaking bad season 3 episode 05 mas gre srt   other 23
200.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque gre srt   other 23
201.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre srt   other 23
202.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos gre srt   other 22
203.  Breaking Bad Season 04 Episode 07 Problem Dog ell srt   other 21
204.  breaking bad season 1 episode 05 gray matter gre srt   other 21
205.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre srt   other 21
206.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 gre srt   other 20
207.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala srt   other 20
208.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly srt   other 20
209.  Breaking Bad Season 2 Episode 9 srt   other 20
210.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre srt   other 20
211.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre1 srt   other 20
212.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre srt   other 20
213.  breaking bad season 1 episode 05 gray matter gre srt   other 20
214.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre srt   other 20
215.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ srt   other 20
216.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre srt   other 20
217.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre srt   other 19
218.  Breaking Bad Season 5 Episode 01 Live Free or Die gre srt   other 19
219.  Breaking Bad Season 04 Episode 09 Bug gre srt   other 19
220.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly ell 1 srt   other 19
221.  breaking bad season 1 episode 05 gray matter gre srt   other 18
222.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre srt   other 18
223.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre srt   other 18
224.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage srt   other 18
225.  breaking bad season 2 episode 03 bit by a dead bee srt   other 18
226.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix srt   other 18
227.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures srt   other 18
228.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter srt   other 18
229.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee ell srt   other 18
230.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre 3 srt   other 18
231.  Breaking Bad Season 2 Episode 3 gre srt   other 18
232.  Breaking Bad Season 04 Episode 02 Thirty Eight Snub srt   other 17
233.  breaking bad season 2 episode 13 abq srt   other 17
234.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre srt   other 16
235.  Breaking Bad Season 5 Episode 12 Rabid Dog gre srt   other 16
236.  Breaking Bad Season 3 Episode 07 One Minute ell srt   other 16
237.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre srt   other 16
238.  Breaking Bad Season 04 Episode 09 Bug gre srt   other 16
239.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s In The Bag ell srt   other 16
240.  breaking bad season 3 episode 12 half measures gre srt   other 15
241.  breaking bad season 1 episode 05 gray matter gre srt   other 15
242.  Breaking Bad Season 2 Episode 7 gre 1 srt   other 15
243.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo ell 1 srt   other 15
244.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre gre srt   other 14
245.  Breaking Bad Season 04 Episode 05 Shotgun gre srt   other 14
246.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1 2 3 srt   other 14
247.  Breaking Bad Season 04 Episode 04 Bullet Points gre srt   other 14
248.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre srt   other 13
249.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s in the Bag gre srt   other 13
250.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s In The Bag gre 1 2 3 4 5 6 srt   other 13
251.  Breaking Bad Season 04 Episode 07 Problem Dog gre srt   other 13
252.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 gre srt   other 13
253.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre srt   other 13
254.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre txt   other 13
255.  293317 Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre srt   other 13
256.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre srt   other 13
257.  Breaking Bad Season 2 Episode 8 gre srt   other 13
258.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos ell srt   other 12
259.  Breaking Bad Season 3 Episode 05 Mas srt   other 12
260.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre srt   other 12
261.  Breaking Bad Season 04 Episode 07 Problem Dog gre srt   other 12
262.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre srt   other 12
263.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre srt   other 12
264.  Breaking Bad Season 3 Episode 04 Green Light ell 1 srt   other 12
265.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre srt   other 12
266.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre 3 srt   other 12
267.  Breaking Bad Season 2 Episode 2 srt   other 12
268.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre srt   other 12
269.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre gre srt   other 12
270.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque srt   other 12
271.  Breaking Bad Season 2 Episode 3 gre srt   other 12
272.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre srt   other 12
273.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix gre srt   other 11
274.  277803 Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre srt   other 11
275.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre srt   other 11
276.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures ell srt   other 11
277.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre srt   other 11
278.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre srt   other 11
279.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu gre srt   other 11
280.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 srt   other 11
281.  Breaking Bad Season 2 Episode 5 gre srt   other 11
282.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre srt   other 11
283.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre txt   other 11
284.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre 1 srt   other 11
285.  424750 Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas ell srt   other 10
286.  424750 Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas ell srt   other 10
287.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 gre srt   other 10
288.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix ell 1 srt   other 10
289.  breaking bad season 2 episode 04 down srt   other 10
290.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre srt   other 10
291.  breaking bad season 2 episode 05 breakage srt   other 10
292.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix gre srt   other 10
293.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre srt   other 10
294.  breaking bad season 2 episode 03 bit by a dead bee srt   other 10
295.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre srt   other 10
296.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre srt   other 10
297.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre srt   other 10
298.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre srt   other 10
299.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre gre srt   other 10
300.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre 1 srt   other 10
301.  Breaking Bad Season 2 Episode 3 ell srt   other 9
302.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down srt   other 9
303.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ell 1 srt   other 9
304.  Breaking Bad Season 2 Episode 6 gre srt   other 9
305.  Breaking Bad Season 2 Episode 6 gre srt   other 9
306.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre srt   other 9
307.  Breaking Bad Season 04 Episode 05 Shotgun gre srt   other 8
308.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1 srt   other 8
309.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures ell 1 srt   other 8
310.  Breaking Bad Season 2 Episode 2 srt   other 8
311.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre srt   other 8
312.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre srt   other 8
313.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down srt   other 8
314.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down ell srt   other 8
315.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over srt   other 8
316.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos srt   other 8
317.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre srt   other 8
318.  Breaking Bad Season 04 Episode 05 Shotgun gre srt   other 8
319.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro Y Azul srt   other 8
320.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre srt   other 8
321.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre srt   other 8
322.  Breaking Bad Season 4 Episode 12 End Times gre srt   other 8
323.  Breaking Bad Season 3 Episode 07 One Minute gre 1 2 srt   other 8
324.  Breaking Bad Season 2 Episode 5 gre srt   other 8
325.  Breaking Bad Season 2 Episode 2 srt   other 7
326.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre gre 1 srt   other 7
327.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre srt   other 7
328.  Breaking Bad Season 4 Episode 12 End Times gre srt   other 7
329.  Breaking Bad Season 2 Episode 3 gre 1 srt   other 7
330.  breaking bad season 2 episode 12 phoenix srt   other 7
331.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre srt   other 7
332.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure gre 1 2 3 srt   other 7
333.  Breaking Bad Season 04 Episode 07 Problem Dog gre srt   other 7
334.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre srt   other 7
335.  Breaking Bad Season 2 Episode 5 gre srt   other 7
336.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 gre srt   other 7
337.  Breaking Bad Season 3 Episode 04 Green Light gre srt   other 7
338.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre 1 2 3 4 5 srt   other 7
339.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre srt   other 7
340.  Breaking Bad Season 04 Episode 02 Thirty Eight Snub ell 1 srt   other 6
341.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre srt   other 6
342.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven ell 2 srt   other 6
343.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre srt   other 6
344.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 gre srt   other 6
345.  Breaking Bad Season 2 Episode 4 gre srt   other 6
346.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1 srt   other 6
347.  Breaking Bad Season 5 Episode 12 Rabid Dog gre srt   other 6
348.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure gre srt   other 6
349.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure gre srt   other 6
350.  Breaking Bad Season 5 Episode 12 Rabid Dog gre srt   other 5
351.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down ell srt   other 5
352.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos gre srt   other 5
353.  Breaking Bad Season 2 Episode 6 gre srt   other 5
354.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre 19 srt   other 5
355.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 srt   other 5
356.  Breaking Bad Season 04 Episode 07 Problem Dog gre srt   other 5
357.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre srt   other 5
358.  Breaking Bad Season 2 Episode 3 srt   other 5
359.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 srt   other 5
360.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre srt   other 5
361.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 srt   other 5
362.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre srt   other 5
363.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage srt   other 5
364.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre txt   other 5
365.  Breaking Bad Season 4 Episode 02 Thirty Eight Snub srt   other 5
366.  Breaking Bad Season 2 Episode 4 gre srt   other 5
367.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre 1 2 3 4 srt   other 5
368.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre txt   other 5
369.  530479 Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly srt   other 5
370.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul srt   other 5
371.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre srt   other 5
372.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre 1 2 srt   other 4
373.  breaking bad season 1 episode 02 cats in the bag gre srt   other 4
374.  Breaking Bad Season 4 Episode 02 Thirty Eight Snub gre srt   other 4
375.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter gre srt   other 4
376.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre 21 srt   other 4
377.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas gre 1 2 3 srt   other 4
378.  Breaking Bad Season 1 Episode 06 Crazy Handful of Nothin gre 1 2 3 4 5 6 7 8 srt   other 4
379.  Breaking Bad Season 2 Episode 7 ell 1 srt   other 4
380.  breaking bad season 2 episode 10 over srt   other 4
381.  breaking bad season 2 episode 11 mandala srt   other 4
382.  Breaking Bad Season 5 Episode 08 Gliding Over All gre 2 srt   other 4
383.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre srt   other 4
384.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre srt   other 4
385.  Breaking Bad Season 4 Episode 13 Face Off gre srt   other 4
386.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 6 srt   other 4
387.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ srt   other 4
388.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man ell 2 srt   other 4
389.  Breaking Bad Season 3 Episode 07 One Minute gre srt   other 4
390.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre srt   other 4
391.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre 1 srt   other 4
392.  Breaking Bad Season 2 Episode 9 gre 1 srt   other 4
393.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter ell 1 srt   other 4
394.  Breaking Bad Season 2 Episode 5 gre srt   other 4
395.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre txt   other 4
396.  Breaking Bad Season 4 Episode 12 End Times gre srt   other 4
397.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 gre srt   other 4
398.  Breaking Bad Season 3 Episode 06 Sunset srt   other 4
399.  Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 srt   other 3
400.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu ell srt   other 3
401.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ell srt   other 3
402.  Breaking Bad Season 2 Episode 3 gre 1 srt   other 3
403.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre gre srt   other 3
404.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque srt   other 3
405.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre txt   other 3
406.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures srt   other 3
407.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space ell 1 srt   other 3
408.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly gre srt   other 3
409.  Breaking Bad Season 2 Episode 2 gre 1 2 3 4 5 6 srt   other 3
410.  Breaking Bad Season 5 Episode 16 Felina gre srt   other 3
411.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre srt   other 3
412.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man ell 1 srt   other 3
413.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man gre srt   other 3
414.  Breaking Bad Season 5 Episode 10 Buried gre srt   other 3
415.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre srt   other 3
416.  Breaking Bad Season 2 Episode 6 srt   other 3
417.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre srt   other 3
418.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre srt   other 3
419.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre srt   other 3
420.  Breaking Bad Season 3 Episode 04 Green Light srt   other 3
421.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre srt   other 3
422.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre 2 srt   other 3
423.  breaking bad season 2 episode 01 seven thirty seven srt   other 3
424.  Breaking Bad Season 2 Episode 6 ell srt   other 3
425.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre ell 1 srt   other 3
426.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre srt   other 3
427.  Breaking Bad Season 5 Episode 02 Madrigal gre srt   other 3
428.  Breaking Bad Season 04 Episode 06 Cornered gre srt   other 3
429.  breaking bad season 3 episode 04 green light gre srt   other 3
430.  3382917 breaking bad season 3 episode 09 kafkaesque gre 73111 zip   3
431.  Breaking Bad Season 5 Episode 11 Confessions gre srt   other 3
432.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 gre srt   other 3
433.  Breaking Bad Season 2 Episode 3 srt   other 3
434.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times ell 1 srt   other 3
435.  Breaking Bad Season 04 Episode 03 Open House ell srt   other 3
436.  Breaking Bad Season 04 Episode 02 Thirty Eight Snub gre srt   other 3
437.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre srt   other 3
438.  Breaking Bad Season 3 Episode 07 One Minute gre srt   other 3
439.  Breaking Bad Season 2 Episode 4 srt   other 3
440.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 srt   other 3
441.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre srt   other 2
442.  Breaking Bad Season 04 Episode 07 Problem Dog ell srt   other 2
443.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre srt   other 2
444.  Breaking Bad Season 2 Episode 5 gre srt   other 2
445.  Breaking Bad Season 04 Episode 02 Thirty Eight Snub gre srt   other 2
446.  Breaking Bad Season 04 Episode 03 Open House gre srt   other 2
447.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre srt   other 2
448.  Breaking Bad Season 1 Episode 03 And The Bag s in the River gre 1 2 3 4 5 6 7 srt   other 2
449.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu gre1 srt   other 2
450.  Breaking Bad Season 3 Episode 07 One Minute gre srt   other 2
451.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 gre 1 2 srt   other 2
452.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 srt   other 2
453.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre srt   other 2
454.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cats In The Bag srt   other 2
455.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix gre srt   other 2
456.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre srt   other 2
457.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down srt   other 2
458.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre 1 2 srt   other 2
459.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times ell 1 srt   other 2
460.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 gre srt   other 2
461.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre srt   other 2
462.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre 1 2 3 4 srt   other 2
463.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre srt   other 2
464.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1 srt   other 2
465.  Breaking Bad Season 04 Episode 02 Thirty Eight Snub gre srt   other 2
466.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre 1 2 srt   other 2
467.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre srt   other 2
468.  Breaking Bad Season 2 Episode 4 gre srt   other 2
469.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre 1 2 srt   other 2
470.  646600 Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre srt   other 2
471.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque gre 2 srt   other 2
472.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre srt   other 2
473.  Breaking Bad Season 5 Episode 01 Live Free or Die gre 1 2 srt   other 2
474.  breaking bad season 3 episode 02 caballo sin nombre gre srt   other 2
475.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre 1 srt   other 2
476.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 gre srt   other 2
477.  Breaking Bad Season 5 Episode 02 Madrigal srt   other 2
478.  breaking bad season 1 episode 04 cancer man gre srt   other 2
479.  Breaking Bad Season 2 Episode 7 gre srt   other 2
480.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre gre srt   other 2
481.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre srt   other 2
482.  Breaking Bad Season 04 Episode 02 Thirty Eight Snub ell 1 srt   other 2
483.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul srt   other 2
484.  Breaking Bad Season 5 Episode 01 Live Free or Die gre 1 2 srt   other 2
485.  Breaking Bad Season 2 Episode 6 gre srt   other 2
486.  Breaking Bad Season 04 Episode 09 Bug ell srt   other 2
487.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre 1 srt   other 2
488.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures srt   other 2
489.  Breaking Bad Season 2 Episode 9 srt   other 2
490.  Breaking Bad Season 2 Episode 5 ell srt   other 2
491.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cats In The Bag gre123456 srt   other 2
492.  breaking bad season 3 episode 13 full measure gre srt   other 2
493.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter gre srt   other 2
494.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven ell 1 srt   other 2
495.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 ell srt   other 2
496.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage ell srt   other 2
497.  Breaking Bad Season 04 Episode 10 Salud ell srt   other 2
498.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out ell srt   other 2
499.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre gre 1 srt   other 2
500.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre srt   other 2

Bookmark/Share

Αναζήτηση

Δείτε ακόμα

Η ιδέα

Να δημιουργηθεί μια σελίδα που να περιέχει μια μεγάλη συλλογή ελληνικών υποτίτλων, με μια ωραία παρουσίαση και δομή, ώστε να είναι εύκολο να περαστούν στις μηχανές αναζήτησης και να είναι τελικά εντοπίσιμοι από αυτές.

 
[X] Κλείσιμο Παράθυρου

Για να βλέπετε πρώτοι τα νέα άρθρα κάνετε click στο Like button