Αναζήτηση - Υποτίτλοι breaking bad season 1 greek subs


Εύκολη αναζήτηση για σειρές tvsubtitles.gr

Για αγγλικούς ή άλλης γλώσσας υπότιτλους Click Εδώ

Όνομα  
Από
Downloads
1.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre   other 1577
2.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre   other 1391
3.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre   other 921
4.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot   other 895
5.  breaking bad season 3 episode 01 no mas gre   other 890
6.  Breaking Bad Season 1 Episode 03 And The Bag s in the River ell 1   other 842
7.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 gre   other 823
8.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre 2   other 795
9.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre 1   other 756
10.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 gre   subs4free 717
11.  Breaking Bad Season 2 Episode 6 gre 1   other 716
12.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man gre   other 669
13.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s In The Bag gre   other 594
14.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre   other 550
15.  Breaking Bad Season 1 Episode 06 Crazy Handful of Nothin ell 2   other 522
16.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure gre   other 521
17.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre   other 516
18.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre   other 507
19.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre 1   other 493
20.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off ell   other 491
21.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly gre   other 491
22.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu gre 1   other 490
23.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre   other 416
24.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre 1   other 384
25.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal ell 2   other 384
26.  Breaking Bad Season 04 Episode 03 Open House gre   other 379
27.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter   other 363
28.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man ell 2   other 341
29.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre   other 341
30.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven   other 341
31.  Breaking Bad Season 04 Episode 10 Salud gre   other 318
32.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre   other 309
33.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre 1   other 308
34.  breaking bad season 2 episode 01 seven thirty seven   other 287
35.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   other 267
36.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre 1   other 263
37.  breaking bad season 1 episode 05 gray matter gre   other 263
38.  473321 Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T gre1   other 254
39.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out   other 241
40.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre   other 240
41.  Breaking Bad Season 04 Episode 09 Bug gre 1 2 3 4 5 6 7 8   other 237
42.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s In The Bag gre 1 2   other 229
43.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre   other 223
44.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ell 1   other 217
45.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ   other 214
46.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre   other 203
47.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas   other 195
48.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix gre 1   other 195
49.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre   other 194
50.  Breaking Bad Season 04 Episode 10 Salud gre   other 184
51.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre   other 181
52.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre   other 168
53.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre   other 164
54.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre   other 162
55.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre   other 160
56.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s In The Bag   other 155
57.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre   other 151
58.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre   other 148
59.  Breaking Bad Season 1 Episode 03 And The Bag s in the River gre   other 148
60.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal gre   other 145
61.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal   other 138
62.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre 1   other 137
63.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 gre 1   other 135
64.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly   other 127
65.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven ell 1   other 127
66.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space ell 1   other 126
67.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix   other 126
68.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque   other 126
69.  Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T gre 1   other 123
70.  breaking bad season 3 episode 11 abiquiu gre   other 122
71.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ell   other 122
72.  Breaking Bad Season 5 Ep 15   other 117
73.  Breaking Bad Season 1 Episode 03 And The Bag s in the River gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   other 117
74.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre   other 116
75.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas ell   other 108
76.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 ell   other 108
77.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre 1   other 108
78.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1   other 106
79.  Breaking Bad Season 3 Episode 06 Sunset gre   other 103
80.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over   other 103
81.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos gre   other 102
82.  Breaking Bad Season 2 Episode 8 ell 1   other 102
83.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man gre   other 101
84.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre   other 98
85.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre 1 2 3   other 97
86.  Breaking Bad Season 1 Episode 06 Crazy Handful of Nothin ell   other 96
87.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre   other 94
88.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure ell   other 93
89.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter ell 1   other 93
90.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ   other 92
91.  Breaking Bad Season 5 Episode 10 HDTV x264 ASAP 1GBps SeedBox gre   other 92
92.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre 1   other 91
93.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre   other 91
94.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre   other 91
95.  Breaking Bad Season 3 Episode 04 Green Light ell 1   other 87
96.  Breaking Bad Season 1 Episode 03 And The Bag s in the River gre   other 86
97.  Breaking Bad Season 5 Episode 13 To hajiilee   other 82
98.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man ell 1   other 81
99.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre   other 79
100.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over ell 1   other 79
101.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter ell   other 78
102.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out   other 78
103.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage ell 1   other 76
104.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas   other 73
105.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You   other 73
106.  Breaking Bad Season 5 Episode 01 Live Free or Die gre   other 73
107.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu   other 72
108.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre 1   other 69
109.  breaking bad season 3 episode 11 abiquiu gre   other 69
110.  Breaking Bad Season 04 Episode 09 Bug gre   other 68
111.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre 17   other 68
112.  Breaking Bad Season 1 Episode 06 Crazy Handful of Nothin   other 67
113.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre   other 67
114.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre   other 64
115.  Breaking Bad Season 5 Episode 03 Hazard Pay ell 1   other 64
116.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre   other 63
117.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre   other 63
118.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre   other 63
119.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 ell 3   other 62
120.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You ell 1   other 62
121.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre 1   other 62
122.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas ell   other 62
123.  Breaking Bad Season 3 Episode 06 Sunset gre   other 61
124.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre 1 2 3   other 60
125.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix gre   other 60
126.  Breaking Bad Season 5 Episode 16 Felina gre   other 59
127.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre 12   other 59
128.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal gre   other 59
129.  Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T gre 1   other 58
130.  Breaking Bad Season 04 Episode 04 Bullet Points gre   other 58
131.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre 1   other 56
132.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre 7   other 56
133.  Breaking Bad Season 3 Episode 04 Green Light gre 11   other 56
134.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre 2   other 55
135.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre   other 55
136.  Breaking Bad Season 5 Episode 14 Ozymandias gre   other 54
137.  Breaking Bad Season 4 Episode 01 Box Cutter gre   other 53
138.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre 1 2   other 52
139.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal gre   other 52
140.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter gre 11   other 51
141.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas gre   other 50
142.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre   other 50
143.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 ell 5   other 48
144.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly gre 1   other 47
145.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre 1 2 3 4 5 6   other 47
146.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre   other 44
147.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre   other 44
148.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure   other 44
149.  473321 Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T gre1   other 44
150.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas gre   other 44
151.  Breaking Bad Season 5 Episode 12 Rabid Dog ell   other 43
152.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre   other 41
153.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled ell 1   other 40
154.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre   other 39
155.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre   other 39
156.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man gre   other 38
157.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 gre   other 38
158.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre   other 38
159.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over   other 38
160.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre   other 38
161.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul   other 37
162.  Breaking Bad Season 2 Episode 7 gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9   other 36
163.  Breaking Bad Season 5 Episode 01 Live Free or Die gre   other 36
164.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre   other 36
165.  Breaking Bad Season 5 Episode 15 Granite Slate ell   other 36
166.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas ell   other 35
167.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   other 35
168.  Breaking Bad Season 5 Episode 11 Confessions gre   other 34
169.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas gre   other 33
170.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre   other 33
171.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre 1   other 33
172.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre   other 32
173.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque gre   other 31
174.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre   other 31
175.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre 6   other 30
176.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre   other 30
177.  Breaking Bad Season 1 Episode 06 Crazy Handful of Nothin gre   other 30
178.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1   other 30
179.  Breaking Bad Season 04 Episode 04 Bullet Points ell 1   other 29
180.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix   other 29
181.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space ell   other 29
182.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre   other 29
183.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space ell   other 28
184.  Breaking Bad Season 04 Episode 10 Salud gre   other 28
185.  Breaking Bad Season 3 Episode 05 Mas   other 28
186.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre   other 28
187.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala   other 28
188.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu gre   other 27
189.  breaking bad season 3 episode 05 mas gre   other 27
190.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre ell 1   other 27
191.  Breaking Bad Season 5 Ep 15 HDTV rip KiNFi   other 27
192.  Breaking Bad Season 5 Episode 13 To hajiilee gre   other 27
193.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre   other 26
194.  Breaking Bad Season 5 Episode 01 Live Free or Die gre   other 26
195.  Breaking Bad Season 04 Episode 03 Open House gre   other 26
196.  Breaking Bad Season 3 Episode 07 One Minute gre   other 25
197.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly   other 25
198.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre   other 25
199.  Breaking Bad Season 5 Episode 11 Confessions gre   other 25
200.  Breaking Bad Season 5 Episode 14 Ozymandias gre 1   other 25
201.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage   other 25
202.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix   other 25
203.  Breaking Bad Season 2 Episode 5 gre   other 24
204.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre   other 24
205.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre   other 23
206.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ   other 23
207.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1 2 3   other 23
208.  Breaking Bad Season 04 Episode 07 Problem Dog ell   other 22
209.  breaking bad season 1 episode 05 gray matter gre   other 22
210.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre   other 22
211.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 gre   other 21
212.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly ell 1   other 21
213.  Breaking Bad Season 04 Episode 03 Open House ell   other 21
214.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre1   other 21
215.  Breaking Bad Season 3 Episode 04 Green Light   other 21
216.  breaking bad season 1 episode 05 gray matter gre   other 21
217.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures   other 20
218.  breaking bad season 3 episode 01 no mas gre   other 20
219.  Breaking Bad Season 2 Episode 3 gre   other 20
220.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre   other 20
221.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre   other 20
222.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter ell 1   other 19
223.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter   other 19
224.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly   other 19
225.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal   other 19
226.  Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T gre 1   other 19
227.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   other 19
228.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal ell   other 19
229.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos gre   other 19
230.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure gre   other 19
231.  Breaking Bad Season 4 Episode 13 Face Off gre   other 19
232.  Breaking Bad Season 4 Episode 11 Crawl Space ell   other 19
233.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre 1 2 3 4 5   other 19
234.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1   other 19
235.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque gre   other 18
236.  breaking bad season 2 episode 13 abq   other 18
237.  breaking bad season 1 episode 05 gray matter gre   other 18
238.  Breaking Bad Season 3 Episode 06 Sunset gre   other 18
239.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre   other 18
240.  Breaking Bad Season 5 Episode 10 Buried gre   other 18
241.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter   other 18
242.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre   other 18
243.  breaking bad season 1 episode 05 gray matter gre   other 18
244.  Breaking Bad Season 04 Episode 07 Problem Dog gre   other 17
245.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s In The Bag ell   other 17
246.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly gre   other 17
247.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal gre   other 17
248.  breaking bad season 1 episode 05 gray matter gre   other 17
249.  Breaking Bad Season 3 Episode 07 One Minute gre 1 2   other 16
250.  Breaking Bad Season 04 Episode 10 Salud ell   other 16
251.  Breaking Bad Season 1 Episode 03 And The Bag s in the River   other 16
252.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo ell 1   other 16
253.  Breaking Bad Season 5 Episode 12 Rabid Dog gre   other 16
254.  Breaking Bad Season 5 Episode 15 Granite Slate gre   other 16
255.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal gre   other 16
256.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven ell 1   other 16
257.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre   other 15
258.  424750 Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas ell   other 15
259.  Breaking Bad Season 2 Episode 7 gre 1   other 15
260.  breaking bad season 3 episode 12 half measures gre   other 15
261.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix ell 1   other 15
262.  Breaking Bad Season 4 Episode 10 Salud   other 15
263.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre   other 14
264.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 gre   other 14
265.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre   other 14
266.  Breaking Bad Season 3 Episode 04 Green Light ell 1   other 14
267.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre   other 14
268.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre txt   other 14
269.  293317 Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre   other 14
270.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque   other 14
271.  Breaking Bad Season 2 Episode 5 gre   other 14
272.  breaking bad season 1 episode 03 and the bags in the river gre   other 14
273.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre   other 14
274.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre   other 13
275.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre 1   other 13
276.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter gre 4   other 13
277.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre txt   other 13
278.  Breaking Bad Season 3 Episode 06 Sunset gre   other 13
279.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix gre   other 13
280.  breaking bad season 3 episode 06 sunset gre   other 13
281.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s in the Bag gre   other 13
282.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre   other 13
283.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man gre   other 13
284.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s In The Bag gre 1 2 3 4 5 6   other 13
285.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre   other 13
286.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix ell   other 13
287.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre 1   other 13
288.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre   other 12
289.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu gre   other 12
290.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre   other 12
291.  Breaking Bad Season 1 Episode 03 And The Bag s in the River ell 3   other 12
292.  Breaking Bad Season 04 Episode 03 Open House gre 10   other 12
293.  424750 Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas ell   other 12
294.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque   other 12
295.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot   other 12
296.  277803 Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre   other 12
297.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre   other 12
298.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures ell   other 12
299.  Breaking Bad Season 1 Episode 03 And the Bag s in the River   other 12
300.  breaking bad season 1 episode 03 and the bags in the river gre   other 12
301.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre   other 11
302.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre   other 11
303.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre   other 11
304.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 gre   other 11
305.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures ell 1   other 11
306.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot ell 3   other 11
307.  Breaking Bad 4x13 Season 4 Episode 13 HDTV FQM gr   other 11
308.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre   other 11
309.  breaking bad season 2 episode 03 bit by a dead bee   other 11
310.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre 1   other 11
311.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man gre 1   other 11
312.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter   other 11
313.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure gre 4   other 11
314.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ   other 11
315.  Breaking Bad Season 04 Episode 04 Bullet Points gre   other 11
316.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre   other 10
317.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre   other 10
318.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly ell 1   other 10
319.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure gre 1 2 3   other 10
320.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre   other 10
321.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre   other 10
322.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix gre   other 10
323.  Breaking Bad Season 5 Episode 01 Live Free or Die ell   other 10
324.  Breaking Bad Season 2 Episode 6 gre   other 10
325.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal gre   other 10
326.  3382917 breaking bad season 3 episode 09 kafkaesque gre 73111   10
327.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man el   other 10
328.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over   other 9
329.  Breaking Bad Season 04 Episode 05 Shotgun gre   other 9
330.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure gre   other 9
331.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre   other 9
332.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure gre   other 9
333.  Breaking Bad Season 2 Episode 5 gre   other 9
334.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal gre   other 9
335.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre   other 9
336.  Breaking Bad Season 3 Episode 07 One Minute ell 1   other 9
337.  Breaking Bad Season 4 Episode 13 Face Off gre 1   other 9
338.  Breaking Bad Season 2 Episode 6 gre   other 9
339.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ell 1   other 9
340.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 gre   other 9
341.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre   other 9
342.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre   other 9
343.  Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T   other 9
344.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre 1   other 9
345.  breaking bad season 1 episode 04 cancer man gre   other 9
346.  breaking bad season 1 episode 06 crazy handful of nothin gre   other 9
347.  breaking bad season 1 episode 07 a no rough stuff type deal gre   other 9
348.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu   other 8
349.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure gre   other 8
350.  Breaking Bad Season 1 Episode 06 Crazy Handful of Nothin ell 1   other 8
351.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre   other 8
352.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu ell   other 8
353.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre   other 8
354.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man ell 1   other 8
355.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly gre 1   other 8
356.  breaking bad season 2 episode 12 phoenix   other 8
357.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre   other 8
358.  Breaking Bad Season 2 Episode 2   other 8
359.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal   other 8
360.  Breaking Bad Season 04 Episode 04 Bullet Points gre 5   other 8
361.  Breaking Bad Season 3 Episode 04 Green Light gre   other 8
362.  Breaking Bad Season 4 Episode 12 End Times gre   other 8
363.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9   other 8
364.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre   other 8
365.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre   other 8
366.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter gre   other 8
367.  Breaking Bad Season 04 Episode 02 Thirty Eight Snub ell 1   other 8
368.  Breaking Bad Season 5 Episode 14 Ozymandias ell   other 8
369.  Breaking Bad Season 5 Episode 06 Buyout ell 1   other 8
370.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos ell   other 8
371.  Breaking Bad Season 04 Episode 05 Shotgun gre 7   other 8
372.  Breaking Bad Season 04 Episode 03 Open House ell 1   other 8
373.  breaking bad season 1 episode 05 gray matter gre   other 8
374.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu gre   other 7
375.  breaking bad season 1 episode 06 crazy handful of nothin gre   other 7
376.  Breaking Bad Season 04 Episode 09 Bug ell 1   other 7
377.  Breaking Bad Season 04 Episode 03 Open House gre   other 7
378.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre   other 7
379.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter   other 7
380.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal   other 7
381.  breaking bad season 1 episode 04 cancer man gre   other 7
382.  Breaking Bad Season 2 Episode 11   other 7
383.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man gre   other 7
384.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You   other 7
385.  Breaking Bad Season 1 Episode 06 Crazy Handful of Nothin ell   other 7
386.  Breaking Bad Season 4 Episode 12 End Times gre   other 7
387.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre   other 7
388.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre gre 1   other 7
389.  Breaking Bad Season 2 Episode 3 gre 1   other 7
390.  Breaking Bad Season 4 Episode 09 Bug gre   other 7
391.  Breaking Bad Season 5 Episode 14 Ozymandias gre   other 7
392.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven ell 2   other 7
393.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos gre   other 7
394.  Breaking Bad Season 4 Episode 12 End Times gre   other 7
395.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space   other 7
396.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre   other 7
397.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ell   other 7
398.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ   other 7
399.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off ell 1   other 7
400.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque gre 15   other 7
401.  Breaking Bad Season 5 Episode 13 To hajiilee ell   other 7
402.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo ell   other 7
403.  Breaking Bad Season 04 Episode 06 Cornered ell   other 7
404.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee ell 3   other 7
405.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times   other 7
406.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times ell 1   other 7
407.  Breaking Bad Season 04 Episode 06 Cornered gre   other 6
408.  Breaking Bad Season 04 Episode 03 Open House gre 1   other 6
409.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man ell 2   other 6
410.  Breaking Bad Season 04 Episode 03 Open House gre   other 6
411.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot ell   other 6
412.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre   other 6
413.  breaking bad season 1 episode 03 and the bags in the river gre   other 6
414.  breaking bad season 1 episode 04 cancer man gre   other 6
415.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter gre   other 6
416.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre   other 6
417.  breaking bad season 1 episode 02 cats in the bag gre   other 6
418.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure gre   other 6
419.  Breaking Bad Season 04 Episode 02 Thirty Eight Snub ell 1   other 6
420.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu gre   other 6
421.  Breaking Bad Season 5 Episode 12 Rabid Dog gre   other 6
422.  Breaking Bad Season 5 Episode 15 Granite Slate ell   other 6
423.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre   other 6
424.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   other 6
425.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1   other 6
426.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 gre   other 6
427.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre   other 6
428.  Breaking Bad Season 4 Episode 13 Face Off gre   other 6
429.  Breaking Bad Season 3 Episode 07 One Minute gre   other 6
430.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre   other 6
431.  Breaking Bad Season 5 Episode 13 To hajiilee   other 6
432.  Breaking Bad Season 04 Episode 07 Problem Dog ell   other 6
433.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre 1   other 6
434.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times   other 6
435.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas   other 6
436.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out   other 6
437.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre   other 5
438.  Breaking Bad Season 2 Episode 7 ell 1   other 5
439.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre   other 5
440.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu ell 1   other 5
441.  Breaking Bad Season 3 Episode 06 Sunset gre   other 5
442.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter gre   other 5
443.  breaking bad season 2 episode 10 over   other 5
444.  Breaking Bad Season 3 Episode 06 Sunset   other 5
445.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre   other 5
446.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre txt   other 5
447.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre txt   other 5
448.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures   other 5
449.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter ell 1   other 5
450.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man gre   other 5
451.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre 1 2   other 5
452.  breaking bad season 1 episode 03 and the bags in the river gre   other 5
453.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure gre   other 5
454.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre 1   other 5
455.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter   other 5
456.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre 1 2 3 4   other 5
457.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque   other 5
458.  breaking bad season 3 episode 13 full measure gre   other 5
459.  530479 Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly   other 5
460.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos gre   other 5
461.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man   other 5
462.  Breaking Bad Season 5 Ep 15 HDTV rip KiNFi ell   other 5
463.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre   other 5
464.  Breaking Bad Season 5 Episode 01 Live Free or Die gre   other 5
465.  Breaking Bad Season 4 Episode 08 Hermanos gre   other 5
466.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre   other 5
467.  Breaking Bad Season 5 Episode 13 To hajiilee gre   other 5
468.  Breaking Bad Season 04 Episode 05 Shotgun gre   other 5
469.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   other 5
470.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre 19   other 5
471.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre ell 1   other 5
472.  Breaking Bad Season 3 Episode 06 Sunset ell 1   other 5
473.  Breaking Bad Season 2 Episode 9 gre 1   other 5
474.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure   other 5
475.  Breaking Bad Season 5 Episode 12 Rabid Dog gre   other 5
476.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre   other 5
477.  Breaking Bad Season 04 Episode 04 Bullet Points gre 1 2 3   other 5
478.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter gre 1   other 5
479.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre   other 5
480.  Breaking Bad Season 04 Episode 02 Thirty Eight Snub gre   other 5
481.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos   other 5
482.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space ell 1   other 4
483.  Breaking Bad Season 3 Episode 05 Mas gre 1   other 4
484.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre   other 4
485.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times ell 1   other 4
486.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu gre   other 4
487.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 gre   other 4
488.  breaking bad season 1 episode 06 crazy handful of nothin gre   other 4
489.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ell   other 4
490.  Breaking Bad Season 2 Episode 11   other 4
491.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter gre   other 4
492.  Breaking Bad Season 04 Episode 03 Open House gre   other 4
493.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre txt   other 4
494.  Breaking Bad Season 2 Episode 12   other 4
495.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure gre   other 4
496.  breaking bad season 3 episode 10 fly gre   other 4
497.  breaking bad season 3 episode 04 green light gre   other 4
498.  Breaking Bad Season 1 Episode 06 Crazy Handful of Nothin gre 1 2 3 4 5 6 7 8   other 4
499.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas gre 1 2 3   other 4
500.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre   other 4

Bookmark/Share

Αναζήτηση

Δείτε ακόμα

Η ιδέα

Να δημιουργηθεί μια σελίδα που να περιέχει μια μεγάλη συλλογή ελληνικών υποτίτλων, με μια ωραία παρουσίαση και δομή, ώστε να είναι εύκολο να περαστούν στις μηχανές αναζήτησης και να είναι τελικά εντοπίσιμοι από αυτές.

 
[X] Κλείσιμο Παράθυρου

Για να βλέπετε πρώτοι τα νέα άρθρα κάνετε click στο Like button