Αναζήτηση - Υποτίτλοι breaking bad season 1 greek subs


Notice: Undefined variable: prefix in /home/camelnet/domains/greeksubtitles.info/public_html/search.php on line 118

Εύκολη αναζήτηση για σειρές tvsubtitles.gr

Για αγγλικούς ή άλλης γλώσσας υπότιτλους Click Εδώ

Όνομα  
Από
Downloads
1.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre srt   other 1018
2.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre srt   other 997
3.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 gre srt   other 605
4.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre srt   other 602
5.  breaking bad season 3 episode 01 no mas gre srt   other 591
6.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre 2 srt   other 570
7.  Breaking Bad Season 2 Episode 6 gre 1 srt   other 568
8.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre srt   other 517
9.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot srt   other 506
10.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man gre srt   other 489
11.  Breaking Bad Season 1 Episode 03 And The Bag s in the River ell 1 srt   other 477
12.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre 1 srt   other 473
13.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 gre srt   subs4free 455
14.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre srt   other 380
15.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure gre srt   other 370
16.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly gre srt   other 352
17.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu gre 1 srt   other 350
18.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre srt   other 326
19.  Breaking Bad Season 04 Episode 03 Open House gre srt   other 324
20.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off ell srt   other 308
21.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre srt   other 296
22.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre 1 srt   other 278
23.  Breaking Bad Season 04 Episode 10 Salud gre srt   other 265
24.  Breaking Bad Season 1 Episode 06 Crazy Handful of Nothin ell 2 srt   other 258
25.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre 1 srt   other 255
26.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s In The Bag gre srt   other 252
27.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre srt   other 248
28.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven srt   other 208
29.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre srt   other 196
30.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre 1 srt   other 193
31.  breaking bad season 2 episode 01 seven thirty seven srt   other 191
32.  Breaking Bad Season 04 Episode 09 Bug gre 1 2 3 4 5 6 7 8 srt   other 187
33.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal ell 2 srt   other 174
34.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre srt   other 167
35.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ell 1 srt   other 166
36.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre srt   other 158
37.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s In The Bag srt   other 154
38.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man ell 2 srt   other 150
39.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas srt   other 149
40.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s In The Bag gre 1 2 srt   other 149
41.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre srt   other 146
42.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ srt   other 141
43.  breaking bad season 1 episode 05 gray matter gre srt   other 135
44.  473321 Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T gre1 srt   other 135
45.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter srt   other 133
46.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre srt   other 133
47.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal gre srt   other 133
48.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out srt   other 132
49.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre srt   other 132
50.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre srt   other 127
51.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre 1 srt   other 127
52.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space ell 1 srt   other 125
53.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre srt   other 125
54.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 srt   other 123
55.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre srt   other 116
56.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix gre 1 srt   other 106
57.  Breaking Bad Season 5 Ep 15 srt   other 96
58.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre 1 2 3 srt   other 95
59.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 gre 1 srt   other 94
60.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre srt   other 93
61.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter ell 1 srt   other 92
62.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre 1 srt   other 91
63.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ srt   other 89
64.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre srt   other 88
65.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1 srt   other 87
66.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque srt   other 86
67.  Breaking Bad Season 1 Episode 03 And The Bag s in the River gre srt   other 86
68.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven ell 1 srt   other 84
69.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man ell 1 srt   other 81
70.  Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T gre 1 srt   other 81
71.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly srt   other 80
72.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre 1 srt   other 78
73.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre srt   other 78
74.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas ell srt   other 77
75.  Breaking Bad Season 5 Episode 10 HDTV x264 ASAP 1GBps SeedBox gre srt   other 75
76.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre 1 srt   other 75
77.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre srt   other 75
78.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos gre srt   other 74
79.  breaking bad season 3 episode 11 abiquiu gre srt   other 73
80.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix srt   other 73
81.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal srt   other 71
82.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ell srt   other 67
83.  Breaking Bad Season 1 Episode 03 And The Bag s in the River gre srt   other 65
84.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 ell srt   other 65
85.  Breaking Bad Season 3 Episode 06 Sunset gre srt   other 63
86.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre srt   other 63
87.  Breaking Bad Season 2 Episode 8 ell 1 srt   other 62
88.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre srt   other 60
89.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre srt   other 59
90.  Breaking Bad Season 1 Episode 06 Crazy Handful of Nothin ell srt   other 59
91.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre srt   other 58
92.  Breaking Bad Season 04 Episode 10 Salud gre srt   other 57
93.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre srt   other 56
94.  Breaking Bad Season 3 Episode 04 Green Light ell 1 srt   other 53
95.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre srt   other 53
96.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre 1 srt   other 53
97.  Breaking Bad Season 4 Episode 01 Box Cutter gre srt   other 52
98.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre 1 2 srt   other 51
99.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage ell 1 srt   other 51
100.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas srt   other 50
101.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre 1 2 3 srt   other 50
102.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over ell 1 srt   other 49
103.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre 1 srt   other 49
104.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre srt   other 48
105.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre 17 srt   other 48
106.  breaking bad season 3 episode 11 abiquiu gre srt   other 47
107.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas gre srt   other 47
108.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre srt   other 45
109.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out srt   other 45
110.  Breaking Bad Season 5 Episode 13 To hajiilee srt   other 44
111.  Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T gre 1 srt   other 43
112.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man gre srt   other 43
113.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre srt   other 43
114.  Breaking Bad Season 04 Episode 09 Bug gre srt   other 43
115.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre srt   other 41
116.  Breaking Bad Season 3 Episode 06 Sunset gre srt   other 41
117.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre srt   other 41
118.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas ell srt   other 40
119.  Breaking Bad Season 5 Episode 16 Felina gre srt   other 40
120.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over srt   other 40
121.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You srt   other 39
122.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre srt   other 38
123.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre srt   other 38
124.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You ell 1 srt   other 37
125.  Breaking Bad Season 2 Episode 7 gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 srt   other 36
126.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu srt   other 36
127.  Breaking Bad Season 5 Episode 01 Live Free or Die gre srt   other 36
128.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 gre srt   other 35
129.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure ell srt   other 35
130.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre 7 srt   other 34
131.  Breaking Bad Season 1 Episode 06 Crazy Handful of Nothin srt   other 34
132.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man gre srt   other 34
133.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal gre srt   other 33
134.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre srt   other 33
135.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre srt   other 32
136.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre 12 srt   other 31
137.  Breaking Bad Season 3 Episode 04 Green Light gre 11 srt   other 31
138.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter gre 11 srt   other 31
139.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix gre srt   other 30
140.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter ell srt   other 30
141.  Breaking Bad Season 1 Episode 06 Crazy Handful of Nothin gre srt   other 30
142.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled ell 1 srt   other 30
143.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas gre srt   other 29
144.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre 1 srt   other 28
145.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix srt   other 28
146.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly gre 1 srt   other 28
147.  Breaking Bad Season 5 Ep 15 HDTV rip KiNFi srt   other 27
148.  Breaking Bad Season 1 Episode 03 And The Bag s in the River gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 srt   other 26
149.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 ell 3 srt   other 26
150.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu gre srt   other 26
151.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over srt   other 26
152.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre 6 srt   other 25
153.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre srt   other 25
154.  Breaking Bad Season 5 Episode 11 Confessions gre srt   other 25
155.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 ell 5 srt   other 25
156.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre srt   other 24
157.  Breaking Bad Season 3 Episode 07 One Minute gre srt   other 24
158.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas ell srt   other 24
159.  Breaking Bad Season 3 Episode 05 Mas srt   other 24
160.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre srt   other 24
161.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas ell srt   other 23
162.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque gre srt   other 23
163.  Breaking Bad Season 04 Episode 04 Bullet Points gre srt   other 23
164.  Breaking Bad Season 5 Episode 12 Rabid Dog ell srt   other 22
165.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space ell srt   other 22
166.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1 srt   other 22
167.  Breaking Bad Season 04 Episode 07 Problem Dog ell srt   other 21
168.  breaking bad season 1 episode 05 gray matter gre srt   other 21
169.  Breaking Bad Season 5 Episode 03 Hazard Pay ell 1 srt   other 21
170.  Breaking Bad Season 5 Episode 14 Ozymandias gre 1 srt   other 21
171.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul srt   other 21
172.  Breaking Bad Season 04 Episode 10 Salud gre srt   other 21
173.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre srt   other 21
174.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre 2 srt   other 21
175.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas gre srt   other 21
176.  Breaking Bad Season 5 Episode 01 Live Free or Die gre srt   other 21
177.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre srt   other 20
178.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 gre srt   other 20
179.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre ell 1 srt   other 20
180.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre1 srt   other 20
181.  Breaking Bad Season 3 Episode 04 Green Light srt   other 20
182.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre srt   other 20
183.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre srt   other 20
184.  breaking bad season 1 episode 05 gray matter gre srt   other 20
185.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre srt   other 20
186.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space ell srt   other 19
187.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure srt   other 19
188.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre srt   other 19
189.  Breaking Bad Season 2 Episode 5 gre srt   other 19
190.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over srt   other 19
191.  Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T gre 1 srt   other 19
192.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure gre srt   other 19
193.  Breaking Bad Season 4 Episode 13 Face Off gre srt   other 19
194.  Breaking Bad Season 5 Episode 11 Confessions gre srt   other 19
195.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal ell srt   other 19
196.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal srt   other 18
197.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre srt   other 18
198.  473321 Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T gre1 srt   other 18
199.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre srt   other 18
200.  Breaking Bad Season 5 Episode 14 Ozymandias gre srt   other 18
201.  Breaking Bad Season 4 Episode 11 Crawl Space ell srt   other 18
202.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures srt   other 18
203.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter srt   other 18
204.  breaking bad season 3 episode 05 mas gre srt   other 18
205.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre srt   other 18
206.  Breaking Bad Season 04 Episode 04 Bullet Points ell 1 srt   other 18
207.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre srt   other 18
208.  Breaking Bad Season 3 Episode 06 Sunset gre srt   other 18
209.  breaking bad season 3 episode 01 no mas gre srt   other 17
210.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly srt   other 17
211.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter ell 1 srt   other 17
212.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas ell srt   other 17
213.  Breaking Bad Season 2 Episode 3 gre srt   other 17
214.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal gre srt   other 16
215.  breaking bad season 1 episode 05 gray matter gre srt   other 16
216.  Breaking Bad Season 5 Episode 12 Rabid Dog gre srt   other 16
217.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s In The Bag ell srt   other 16
218.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal gre srt   other 16
219.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 srt   other 16
220.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ srt   other 16
221.  Breaking Bad Season 04 Episode 10 Salud ell srt   other 15
222.  Breaking Bad Season 5 Episode 15 Granite Slate gre srt   other 15
223.  breaking bad season 3 episode 12 half measures gre srt   other 15
224.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos gre srt   other 15
225.  Breaking Bad Season 2 Episode 7 gre 1 srt   other 15
226.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre srt   other 15
227.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre srt   other 15
228.  Breaking Bad Season 5 Episode 10 Buried gre srt   other 15
229.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo ell 1 srt   other 15
230.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala srt   other 14
231.  Breaking Bad Season 04 Episode 03 Open House ell srt   other 14
232.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre srt   other 14
233.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly ell 1 srt   other 14
234.  breaking bad season 1 episode 05 gray matter gre srt   other 13
235.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre srt   other 13
236.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s in the Bag gre srt   other 13
237.  breaking bad season 2 episode 13 abq srt   other 13
238.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly srt   other 13
239.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s In The Bag gre 1 2 3 4 5 6 srt   other 13
240.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly gre srt   other 13
241.  Breaking Bad Season 4 Episode 10 Salud srt   other 13
242.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 gre srt   other 13
243.  breaking bad season 1 episode 05 gray matter gre srt   other 13
244.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre srt   other 13
245.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre txt   other 13
246.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre srt   other 13
247.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre 1 srt   other 13
248.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre srt   other 12
249.  Breaking Bad Season 3 Episode 06 Sunset gre srt   other 12
250.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre srt   other 12
251.  Breaking Bad Season 1 Episode 03 And the Bag s in the River srt   other 12
252.  Breaking Bad Season 5 Episode 13 To hajiilee gre srt   other 12
253.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter gre 4 srt   other 12
254.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre srt   other 12
255.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot srt   other 12
256.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque srt   other 12
257.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter srt   other 12
258.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque gre srt   other 12
259.  Breaking Bad Season 04 Episode 07 Problem Dog gre srt   other 11
260.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre srt   other 11
261.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu gre srt   other 11
262.  Breaking Bad Season 3 Episode 04 Green Light ell 1 srt   other 11
263.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre srt   other 11
264.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre srt   other 11
265.  Breaking Bad Season 1 Episode 03 And The Bag s in the River ell 3 srt   other 11
266.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre 1 srt   other 11
267.  424750 Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas ell srt   other 10
268.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 gre srt   other 10
269.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre srt   other 10
270.  Breaking Bad Season 5 Episode 01 Live Free or Die gre srt   other 10
271.  Breaking Bad 4x13 Season 4 Episode 13 HDTV FQM gr srt   other 10
272.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre srt   other 10
273.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage srt   other 10
274.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix srt   other 10
275.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix gre srt   other 10
276.  Breaking Bad Season 2 Episode 5 gre srt   other 10
277.  breaking bad season 3 episode 06 sunset gre srt   other 10
278.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre srt   other 10
279.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre srt   other 10
280.  293317 Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre srt   other 10
281.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre 1 srt   other 10
282.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot ell 3 srt   other 10
283.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man gre srt   other 9
284.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre srt   other 9
285.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre srt   other 9
286.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly ell 1 srt   other 9
287.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre srt   other 9
288.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal gre srt   other 9
289.  Breaking Bad Season 2 Episode 6 gre srt   other 9
290.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre srt   other 9
291.  Breaking Bad Season 04 Episode 03 Open House gre 10 srt   other 9
292.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre srt   other 9
293.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal gre srt   other 8
294.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures ell 1 srt   other 8
295.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix gre srt   other 8
296.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over srt   other 8
297.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ell 1 srt   other 8
298.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre srt   other 8
299.  Breaking Bad Season 04 Episode 05 Shotgun gre srt   other 8
300.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal gre srt   other 8
301.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure gre srt   other 8
302.  breaking bad season 2 episode 03 bit by a dead bee srt   other 8
303.  Breaking Bad Season 4 Episode 12 End Times gre srt   other 8
304.  424750 Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas ell srt   other 7
305.  Breaking Bad Season 5 Episode 01 Live Free or Die ell srt   other 7
306.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre gre 1 srt   other 7
307.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque srt   other 7
308.  Breaking Bad Season 3 Episode 07 One Minute ell 1 srt   other 7
309.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre srt   other 7
310.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure gre srt   other 7
311.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre srt   other 7
312.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures ell srt   other 7
313.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man ell 1 srt   other 7
314.  Breaking Bad Season 2 Episode 3 gre 1 srt   other 7
315.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre srt   other 7
316.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre 1 2 3 4 5 6 srt   other 7
317.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure gre 1 2 3 srt   other 7
318.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre srt   other 7
319.  Breaking Bad Season 2 Episode 5 gre srt   other 7
320.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal srt   other 7
321.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre txt   other 7
322.  Breaking Bad Season 1 Episode 06 Crazy Handful of Nothin ell srt   other 7
323.  Breaking Bad Season 3 Episode 07 One Minute gre 1 2 srt   other 7
324.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu srt   other 7
325.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre srt   other 7
326.  Breaking Bad Season 4 Episode 09 Bug gre srt   other 7
327.  Breaking Bad Season 04 Episode 02 Thirty Eight Snub ell 1 srt   other 6
328.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal srt   other 6
329.  Breaking Bad Season 04 Episode 03 Open House gre srt   other 6
330.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix ell 1 srt   other 6
331.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You srt   other 6
332.  Breaking Bad Season 1 Episode 03 And The Bag s in the River srt   other 6
333.  breaking bad season 1 episode 06 crazy handful of nothin gre srt   other 6
334.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre srt   other 6
335.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre srt   other 6
336.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 gre srt   other 6
337.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man gre srt   other 6
338.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot ell srt   other 6
339.  breaking bad season 2 episode 12 phoenix srt   other 6
340.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre srt   other 6
341.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter srt   other 6
342.  Breaking Bad Season 04 Episode 09 Bug ell 1 srt   other 6
343.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu gre srt   other 6
344.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu ell srt   other 6
345.  Breaking Bad Season 3 Episode 04 Green Light gre srt   other 6
346.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure gre srt   other 6
347.  Breaking Bad Season 5 Episode 14 Ozymandias gre srt   other 6
348.  Breaking Bad Season 1 Episode 06 Crazy Handful of Nothin ell 1 srt   other 6
349.  Breaking Bad Season 2 Episode 2 srt   other 5
350.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque srt   other 5
351.  Breaking Bad Season 04 Episode 05 Shotgun gre srt   other 5
352.  Breaking Bad Season 04 Episode 06 Cornered gre srt   other 5
353.  Breaking Bad Season 4 Episode 08 Hermanos gre srt   other 5
354.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos gre srt   other 5
355.  Breaking Bad Season 2 Episode 6 gre srt   other 5
356.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly gre 1 srt   other 5
357.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre 19 srt   other 5
358.  277803 Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre srt   other 5
359.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 srt   other 5
360.  Breaking Bad Season 5 Episode 13 To hajiilee gre srt   other 5
361.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man srt   other 5
362.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre srt   other 5
363.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre srt   other 5
364.  Breaking Bad Season 04 Episode 03 Open House gre 1 srt   other 5
365.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 srt   other 5
366.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre srt   other 5
367.  Breaking Bad Season 5 Ep 15 HDTV rip KiNFi ell srt   other 5
368.  breaking bad season 1 episode 03 and the bags in the river gre srt   other 5
369.  Breaking Bad Season 5 Episode 15 Granite Slate ell srt   other 5
370.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos gre srt   other 5
371.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre txt   other 5
372.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre srt   other 5
373.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre srt   other 5
374.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre srt   other 5
375.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre srt   other 5
376.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre srt   other 5
377.  breaking bad season 1 episode 02 cats in the bag gre srt   other 4
378.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter srt   other 4
379.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter gre srt   other 4
380.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas gre 1 2 3 srt   other 4
381.  Breaking Bad Season 1 Episode 06 Crazy Handful of Nothin gre 1 2 3 4 5 6 7 8 srt   other 4
382.  Breaking Bad Season 4 Episode 12 End Times gre srt   other 4
383.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre srt   other 4
384.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre srt   other 4
385.  breaking bad season 1 episode 04 cancer man gre srt   other 4
386.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu ell 1 srt   other 4
387.  Breaking Bad Season 2 Episode 7 ell 1 srt   other 4
388.  breaking bad season 2 episode 10 over srt   other 4
389.  Breaking Bad Season 04 Episode 04 Bullet Points gre 5 srt   other 4
390.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 srt   other 4
391.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre srt   other 4
392.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre srt   other 4
393.  breaking bad season 1 episode 04 cancer man gre srt   other 4
394.  Breaking Bad Season 3 Episode 06 Sunset ell 1 srt   other 4
395.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 srt   other 4
396.  Breaking Bad Season 5 Episode 01 Live Free or Die gre srt   other 4
397.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure gre srt   other 4
398.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man ell 2 srt   other 4
399.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre srt   other 4
400.  breaking bad season 3 episode 10 fly gre srt   other 4
401.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter gre srt   other 4
402.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre 1 2 3 4 5 srt   other 4
403.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre 1 2 3 4 srt   other 4
404.  Breaking Bad Season 04 Episode 03 Open House gre srt   other 4
405.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre txt   other 4
406.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre srt   other 3
407.  Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 srt   other 3
408.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu ell srt   other 3
409.  Breaking Bad Season 5 Episode 12 Rabid Dog gre srt   other 3
410.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre 1 2 srt   other 3
411.  Breaking Bad Season 2 Episode 3 gre 1 srt   other 3
412.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space ell 1 srt   other 3
413.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly gre srt   other 3
414.  Breaking Bad Season 2 Episode 2 gre 1 2 3 4 5 6 srt   other 3
415.  breaking bad season 1 episode 03 and the bags in the river gre srt   other 3
416.  Breaking Bad Season 4 Episode 13 Face Off gre 1 srt   other 3
417.  breaking bad season 1 episode 06 crazy handful of nothin gre srt   other 3
418.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man gre srt   other 3
419.  Breaking Bad Season 1 Episode 06 Crazy Handful of Nothin gre srt   other 3
420.  Breaking Bad Season 1 Episode 06 Crazy Handful of Nothin gre srt   other 3
421.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre 2 srt   other 3
422.  breaking bad season 2 episode 01 seven thirty seven srt   other 3
423.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter gre srt   other 3
424.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre srt   other 3
425.  breaking bad season 2 episode 11 mandala srt   other 3
426.  Breaking Bad Season 4 Episode 11 Crawl Space gre 1 srt   other 3
427.  Breaking Bad Season 3 Episode 06 Sunset gre srt   other 3
428.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1 2 3 srt   other 3
429.  Breaking Bad Season 5 Episode 12 Rabid Dog gre srt   other 3
430.  Breaking Bad Season 4 Episode 01 Box Cutter srt   other 3
431.  breaking bad season 3 episode 04 green light gre srt   other 3
432.  Breaking Bad Season 3 Episode 05 Mas gre 1 srt   other 3
433.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu gre srt   other 3
434.  breaking bad season 1 episode 05 gray matter gre srt   other 3
435.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure gre srt   other 3
436.  Breaking Bad Season 3 Episode 04 Green Light gre 15 srt   other 3
437.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu gre srt   other 3
438.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos gre srt   other 3
439.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times ell 1 srt   other 3
440.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter ell srt   other 3
441.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre srt   other 3
442.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre 1 srt   other 3
443.  Breaking Bad Season 5 Episode 15 Granite Slate ell srt   other 3
444.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter ell 1 srt   other 3
445.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 gre srt   other 3
446.  Breaking Bad Season 3 Episode 06 Sunset srt   other 3
447.  Breaking Bad Season 1 Episode 06 Crazy Handful of Nothin srt   other 2
448.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot ell srt   other 2
449.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ell srt   other 2
450.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre srt   other 2
451.  Breaking Bad Season 1 Episode 03 And The Bag s in the River ell srt   other 2
452.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre srt   other 2
453.  Breaking Bad Season 1 Episode 03 And The Bag s in the River gre 1 2 3 4 5 6 7 srt   other 2
454.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly srt   other 2
455.  Breaking Bad Season 4 Episode 05 Shotgun gre srt   other 2
456.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 gre 1 2 srt   other 2
457.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 srt   other 2
458.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven ell 2 srt   other 2
459.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre srt   other 2
460.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal srt   other 2
461.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cats In The Bag srt   other 2
462.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix gre srt   other 2
463.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre srt   other 2
464.  breaking bad season 3 episode 13 full measure gre srt   other 2
465.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times ell 1 srt   other 2
466.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 gre srt   other 2
467.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas gre 1 srt   other 2
468.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre srt   other 2
469.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre 1 2 3 4 srt   other 2
470.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre srt   other 2
471.  Breaking Bad Season 1 Episode 06 Crazy Handful of Nothin srt   other 2
472.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1 srt   other 2
473.  Breaking Bad Season 04 Episode 09 Bug gre srt   other 2
474.  Breaking Bad Season 04 Episode 02 Thirty Eight Snub gre srt   other 2
475.  Breaking Bad Season 04 Episode 09 Bug gre srt   other 2
476.  Breaking Bad Season 5 Episode 01 Live Free or Die srt   other 2
477.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre 1 2 srt   other 2
478.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre srt   other 2
479.  Breaking Bad Season 2 Episode 4 gre srt   other 2
480.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre srt   other 2
481.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre 1 2 srt   other 2
482.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre srt   other 2
483.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque srt   other 2
484.  Breaking Bad Season 04 Episode 09 Bug gre srt   other 2
485.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre ell 1 srt   other 2
486.  Breaking Bad Season 4 Episode 10 Salud ell srt   other 2
487.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre srt   other 2
488.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre srt   other 2
489.  Breaking Bad Season 04 Episode 10 Salud gre 1 srt   other 2
490.  Breaking Bad Season 04 Episode 09 Bug gre srt   other 2
491.  breaking bad season 3 episode 02 caballo sin nombre gre srt   other 2
492.  Breaking Bad Season 04 Episode 09 Bug gre srt   other 2
493.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre 1 srt   other 2
494.  breaking bad season 1 episode 01 pilot gre srt   other 2
495.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 gre srt   other 2
496.  breaking bad season 1 episode 04 cancer man gre srt   other 2
497.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre srt   other 2
498.  Breaking Bad Season 1 Episode 03 And the Bag s in the River srt   other 2
499.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1 srt   other 2
500.  Breaking Bad Season 5 Episode 01 Live Free or Die gre 1 2 srt   other 2

Bookmark/Share

Αναζήτηση

Δείτε ακόμα

Η ιδέα

Να δημιουργηθεί μια σελίδα που να περιέχει μια μεγάλη συλλογή ελληνικών υποτίτλων, με μια ωραία παρουσίαση και δομή, ώστε να είναι εύκολο να περαστούν στις μηχανές αναζήτησης και να είναι τελικά εντοπίσιμοι από αυτές.

 

Για να βλέπετε πρώτοι τις καινούργιες κυκλοφορίες κάντε click στο Like button


[X] I'm Already A FAN