Αναζήτηση - Υποτίτλοι breaking bad season 1 greek subs


Notice: Undefined variable: prefix in /home/camelnet/domains/greeksubtitles.info/public_html/search.php on line 118

Εύκολη αναζήτηση για σειρές tvsubtitles.gr

Για αγγλικούς ή άλλης γλώσσας υπότιτλους Click Εδώ

Όνομα  
Από
Downloads
1.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre srt   other 1194
2.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre srt   other 1182
3.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre srt   other 786
4.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 gre srt   other 687
5.  breaking bad season 3 episode 01 no mas gre srt   other 658
6.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre 2 srt   other 653
7.  Breaking Bad Season 2 Episode 6 gre 1 srt   other 640
8.  Breaking Bad Season 1 Episode 03 And The Bag s in the River ell 1 srt   other 565
9.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man gre srt   other 548
10.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre 1 srt   other 545
11.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot srt   other 537
12.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 gre srt   subs4free 534
13.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre srt   other 527
14.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre srt   other 433
15.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure gre srt   other 415
16.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu gre 1 srt   other 403
17.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly gre srt   other 391
18.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre srt   other 385
19.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off ell srt   other 370
20.  Breaking Bad Season 04 Episode 03 Open House gre srt   other 350
21.  Breaking Bad Season 1 Episode 06 Crazy Handful of Nothin ell 2 srt   other 344
22.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s In The Bag gre srt   other 343
23.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre 1 srt   other 331
24.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre srt   other 324
25.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre 1 srt   other 298
26.  Breaking Bad Season 04 Episode 10 Salud gre srt   other 289
27.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven srt   other 285
28.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre srt   other 283
29.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal ell 2 srt   other 237
30.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre srt   other 228
31.  breaking bad season 2 episode 01 seven thirty seven srt   other 227
32.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre 1 srt   other 214
33.  Breaking Bad Season 04 Episode 09 Bug gre 1 2 3 4 5 6 7 8 srt   other 210
34.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter srt   other 210
35.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out srt   other 190
36.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ell 1 srt   other 189
37.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s In The Bag gre 1 2 srt   other 184
38.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man ell 2 srt   other 182
39.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre srt   other 182
40.  473321 Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T gre1 srt   other 182
41.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ srt   other 177
42.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre srt   other 175
43.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 srt   other 168
44.  breaking bad season 1 episode 05 gray matter gre srt   other 167
45.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre srt   other 167
46.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas srt   other 163
47.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre 1 srt   other 161
48.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s In The Bag srt   other 154
49.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre srt   other 153
50.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre srt   other 151
51.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre srt   other 150
52.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre srt   other 136
53.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal gre srt   other 135
54.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix gre 1 srt   other 134
55.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space ell 1 srt   other 125
56.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre srt   other 123
57.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre srt   other 116
58.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven ell 1 srt   other 113
59.  Breaking Bad Season 04 Episode 10 Salud gre srt   other 112
60.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre srt   other 112
61.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 gre 1 srt   other 111
62.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque srt   other 110
63.  Breaking Bad Season 5 Ep 15 srt   other 106
64.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre srt   other 104
65.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly srt   other 103
66.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre srt   other 101
67.  breaking bad season 3 episode 11 abiquiu gre srt   other 98
68.  Breaking Bad Season 1 Episode 03 And The Bag s in the River gre srt   other 97
69.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre 1 srt   other 97
70.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre 1 2 3 srt   other 95
71.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter ell 1 srt   other 93
72.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1 srt   other 92
73.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre 1 srt   other 91
74.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ srt   other 89
75.  Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T gre 1 srt   other 89
76.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix srt   other 88
77.  Breaking Bad Season 1 Episode 03 And The Bag s in the River gre srt   other 86
78.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas ell srt   other 85
79.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ell srt   other 83
80.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal srt   other 83
81.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man ell 1 srt   other 81
82.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre 1 srt   other 81
83.  Breaking Bad Season 5 Episode 10 HDTV x264 ASAP 1GBps SeedBox gre srt   other 79
84.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre srt   other 78
85.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos gre srt   other 78
86.  Breaking Bad Season 2 Episode 8 ell 1 srt   other 78
87.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre srt   other 76
88.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over srt   other 76
89.  Breaking Bad Season 1 Episode 03 And The Bag s in the River gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 srt   other 75
90.  Breaking Bad Season 3 Episode 06 Sunset gre srt   other 74
91.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 ell srt   other 74
92.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre srt   other 74
93.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man gre srt   other 73
94.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage ell 1 srt   other 69
95.  Breaking Bad Season 1 Episode 06 Crazy Handful of Nothin ell srt   other 68
96.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre srt   other 66
97.  Breaking Bad Season 3 Episode 04 Green Light ell 1 srt   other 63
98.  Breaking Bad Season 5 Episode 13 To hajiilee srt   other 62
99.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre 1 srt   other 62
100.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre 17 srt   other 61
101.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre srt   other 59
102.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre srt   other 59
103.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out srt   other 59
104.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre srt   other 57
105.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over ell 1 srt   other 56
106.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas srt   other 56
107.  breaking bad season 3 episode 11 abiquiu gre srt   other 56
108.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre srt   other 56
109.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre 1 srt   other 53
110.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre 1 2 3 srt   other 53
111.  Breaking Bad Season 4 Episode 01 Box Cutter gre srt   other 53
112.  Breaking Bad Season 5 Episode 16 Felina gre srt   other 51
113.  Breaking Bad Season 3 Episode 04 Green Light gre 11 srt   other 51
114.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre 1 2 srt   other 51
115.  Breaking Bad Season 04 Episode 09 Bug gre srt   other 50
116.  Breaking Bad Season 2 Episode 1 gre srt   other 50
117.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre srt   other 48
118.  Breaking Bad Season 04 Episode 04 Bullet Points gre srt   other 48
119.  Breaking Bad Season 3 Episode 06 Sunset gre srt   other 48
120.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas gre srt   other 47
121.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre srt   other 47
122.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas ell srt   other 46
123.  Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T gre 1 srt   other 46
124.  Breaking Bad Season 1 Episode 06 Crazy Handful of Nothin srt   other 46
125.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter ell srt   other 46
126.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You ell 1 srt   other 46
127.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre 12 srt   other 45
128.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You srt   other 44
129.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix gre srt   other 44
130.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre 7 srt   other 44
131.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre srt   other 43
132.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure ell srt   other 43
133.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu srt   other 43
134.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre 1 srt   other 40
135.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre srt   other 39
136.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal gre srt   other 38
137.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas gre srt   other 38
138.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre srt   other 38
139.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter gre 11 srt   other 38
140.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 ell 3 srt   other 37
141.  Breaking Bad Season 5 Episode 03 Hazard Pay ell 1 srt   other 37
142.  Breaking Bad Season 2 Episode 7 gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 srt   other 36
143.  Breaking Bad Season 5 Episode 01 Live Free or Die gre srt   other 36
144.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 gre srt   other 35
145.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man gre srt   other 35
146.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre 2 srt   other 35
147.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre srt   other 35
148.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre srt   other 34
149.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly gre 1 srt   other 33
150.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre srt   other 32
151.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre srt   other 32
152.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 ell 5 srt   other 32
153.  Breaking Bad Season 5 Episode 01 Live Free or Die gre srt   other 32
154.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre srt   other 31
155.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled ell 1 srt   other 31
156.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul srt   other 31
157.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal gre srt   other 30
158.  Breaking Bad Season 1 Episode 06 Crazy Handful of Nothin gre srt   other 30
159.  Breaking Bad Season 5 Episode 12 Rabid Dog ell srt   other 29
160.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure srt   other 28
161.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over srt   other 28
162.  Breaking Bad Season 5 Episode 14 Ozymandias gre srt   other 28
163.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix srt   other 28
164.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas ell srt   other 28
165.  Breaking Bad Season 3 Episode 05 Mas srt   other 28
166.  Breaking Bad Season 5 Ep 15 HDTV rip KiNFi srt   other 27
167.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1 srt   other 27
168.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre srt   other 27
169.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre srt   other 27
170.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over srt   other 27
171.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas gre srt   other 27
172.  Breaking Bad Season 5 Episode 11 Confessions gre srt   other 27
173.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre 6 srt   other 26
174.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre srt   other 26
175.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu gre srt   other 26
176.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre srt   other 25
177.  473321 Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T gre1 srt   other 25
178.  Breaking Bad Season 5 Episode 11 Confessions gre srt   other 25
179.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre srt   other 24
180.  Breaking Bad Season 3 Episode 07 One Minute gre srt   other 24
181.  Breaking Bad Season 5 Episode 14 Ozymandias gre 1 srt   other 24
182.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre srt   other 24
183.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space ell srt   other 23
184.  Breaking Bad Season 2 Episode 5 gre srt   other 23
185.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque gre srt   other 23
186.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre 1 srt   other 23
187.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space ell srt   other 22
188.  Breaking Bad Season 04 Episode 10 Salud gre srt   other 22
189.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 srt   other 22
190.  breaking bad season 3 episode 05 mas gre srt   other 22
191.  Breaking Bad Season 04 Episode 04 Bullet Points ell 1 srt   other 22
192.  Breaking Bad Season 04 Episode 07 Problem Dog ell srt   other 21
193.  breaking bad season 1 episode 05 gray matter gre srt   other 21
194.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre srt   other 21
195.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 gre srt   other 20
196.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre ell 1 srt   other 20
197.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly srt   other 20
198.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre1 srt   other 20
199.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven gre 1 2 3 4 5 6 srt   other 20
200.  Breaking Bad Season 3 Episode 04 Green Light srt   other 20
201.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre srt   other 20
202.  breaking bad season 1 episode 05 gray matter gre srt   other 20
203.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre srt   other 20
204.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre srt   other 20
205.  Breaking Bad Season 5 Episode 01 Live Free or Die gre srt   other 19
206.  Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T gre 1 srt   other 19
207.  Breaking Bad Season 4 Episode 11 Crawl Space ell srt   other 19
208.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre srt   other 19
209.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure gre srt   other 19
210.  Breaking Bad Season 4 Episode 13 Face Off gre srt   other 19
211.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal ell srt   other 19
212.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal srt   other 18
213.  breaking bad season 1 episode 05 gray matter gre srt   other 18
214.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre srt   other 18
215.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala srt   other 18
216.  breaking bad season 3 episode 01 no mas gre srt   other 18
217.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly srt   other 18
218.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures srt   other 18
219.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter srt   other 18
220.  Breaking Bad Season 3 Episode 06 Sunset gre srt   other 18
221.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ srt   other 18
222.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter ell 1 srt   other 17
223.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage srt   other 17
224.  Breaking Bad Season 5 Episode 13 To hajiilee gre srt   other 17
225.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly ell 1 srt   other 17
226.  Breaking Bad Season 5 Episode 15 Granite Slate ell srt   other 17
227.  Breaking Bad Season 2 Episode 3 gre srt   other 17
228.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre srt   other 16
229.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal gre srt   other 16
230.  Breaking Bad Season 5 Episode 15 Granite Slate gre srt   other 16
231.  breaking bad season 1 episode 05 gray matter gre srt   other 16
232.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre srt   other 16
233.  breaking bad season 2 episode 13 abq srt   other 16
234.  Breaking Bad Season 5 Episode 12 Rabid Dog gre srt   other 16
235.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre srt   other 16
236.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos gre srt   other 16
237.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s In The Bag ell srt   other 16
238.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal gre srt   other 16
239.  Breaking Bad Season 5 Episode 10 Buried gre srt   other 16
240.  Breaking Bad Season 04 Episode 10 Salud ell srt   other 15
241.  Breaking Bad Season 04 Episode 03 Open House ell srt   other 15
242.  breaking bad season 3 episode 12 half measures gre srt   other 15
243.  breaking bad season 1 episode 05 gray matter gre srt   other 15
244.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix srt   other 15
245.  Breaking Bad Season 2 Episode 7 gre 1 srt   other 15
246.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo ell 1 srt   other 15
247.  Breaking Bad Season 4 Episode 10 Salud srt   other 14
248.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque gre srt   other 14
249.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre srt   other 13
250.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s in the Bag gre srt   other 13
251.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cat s In The Bag gre 1 2 3 4 5 6 srt   other 13
252.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly gre srt   other 13
253.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre srt   other 13
254.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 gre srt   other 13
255.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre srt   other 13
256.  Breaking Bad Season 2 Episode 09 4 Days Out gre txt   other 13
257.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre srt   other 13
258.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter srt   other 13
259.  Breaking Bad Season 3 Episode 06 Sunset gre srt   other 12
260.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre srt   other 12
261.  Breaking Bad Season 1 Episode 03 And the Bag s in the River srt   other 12
262.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter gre 4 srt   other 12
263.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre srt   other 12
264.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot srt   other 12
265.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque srt   other 12
266.  293317 Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre srt   other 12
267.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man gre srt   other 11
268.  Breaking Bad Season 04 Episode 07 Problem Dog gre srt   other 11
269.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre srt   other 11
270.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu gre srt   other 11
271.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1 2 3 srt   other 11
272.  Breaking Bad Season 3 Episode 04 Green Light ell 1 srt   other 11
273.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre srt   other 11
274.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre srt   other 11
275.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre txt   other 11
276.  Breaking Bad Season 1 Episode 03 And The Bag s in the River ell 3 srt   other 11
277.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre 1 srt   other 11
278.  424750 Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas ell srt   other 10
279.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 gre srt   other 10
280.  Breaking Bad Season 5 Episode 01 Live Free or Die ell srt   other 10
281.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque srt   other 10
282.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix gre srt   other 10
283.  Breaking Bad 4x13 Season 4 Episode 13 HDTV FQM gr srt   other 10
284.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre srt   other 10
285.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix gre srt   other 10
286.  Breaking Bad Season 2 Episode 5 gre srt   other 10
287.  breaking bad season 3 episode 06 sunset gre srt   other 10
288.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre srt   other 10
289.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre srt   other 10
290.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre srt   other 10
291.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre srt   other 10
292.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre 1 srt   other 10
293.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot ell 3 srt   other 10
294.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix ell 1 srt   other 9
295.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre srt   other 9
296.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre srt   other 9
297.  Breaking Bad Season 1 Episode 03 And The Bag s in the River srt   other 9
298.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ell 1 srt   other 9
299.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly ell 1 srt   other 9
300.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 srt   other 9
301.  breaking bad season 2 episode 03 bit by a dead bee srt   other 9
302.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre srt   other 9
303.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal gre srt   other 9
304.  Breaking Bad Season 2 Episode 6 gre srt   other 9
305.  Breaking Bad Season 04 Episode 03 Open House gre 10 srt   other 9
306.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre srt   other 9
307.  424750 Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas ell srt   other 8
308.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures ell 1 srt   other 8
309.  Breaking Bad Season 3 Episode 07 One Minute ell 1 srt   other 8
310.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre srt   other 8
311.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures ell srt   other 8
312.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over srt   other 8
313.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre srt   other 8
314.  Breaking Bad Season 04 Episode 05 Shotgun gre srt   other 8
315.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal gre srt   other 8
316.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure gre srt   other 8
317.  Breaking Bad Season 4 Episode 12 End Times gre srt   other 8
318.  Breaking Bad Season 3 Episode 07 One Minute gre 1 2 srt   other 8
319.  Breaking Bad Season 3 Episode 02 Caballo Sin Nombre gre 1 srt   other 7
320.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre srt   other 7
321.  277803 Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot gre srt   other 7
322.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure gre srt   other 7
323.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre srt   other 7
324.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man ell 1 srt   other 7
325.  Breaking Bad Season 2 Episode 3 gre 1 srt   other 7
326.  breaking bad season 2 episode 12 phoenix srt   other 7
327.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre srt   other 7
328.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure gre 1 2 3 srt   other 7
329.  Breaking Bad Season 2 Episode 04 Down gre srt   other 7
330.  Breaking Bad Season 2 Episode 5 gre srt   other 7
331.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal srt   other 7
332.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos gre srt   other 7
333.  Breaking Bad Season 3 Episode 04 Green Light gre srt   other 7
334.  Breaking Bad Season 1 Episode 06 Crazy Handful of Nothin ell srt   other 7
335.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu srt   other 7
336.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times gre srt   other 7
337.  Breaking Bad Season 4 Episode 09 Bug gre srt   other 7
338.  Breaking Bad Season 04 Episode 02 Thirty Eight Snub ell 1 srt   other 6
339.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal srt   other 6
340.  Breaking Bad Season 04 Episode 03 Open House gre srt   other 6
341.  Breaking Bad Season 04 Episode 03 Open House gre srt   other 6
342.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You srt   other 6
343.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly gre 1 srt   other 6
344.  breaking bad season 1 episode 06 crazy handful of nothin gre srt   other 6
345.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre srt   other 6
346.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre srt   other 6
347.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 gre srt   other 6
348.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man gre srt   other 6
349.  Breaking Bad Season 4 Episode 12 End Times gre srt   other 6
350.  Breaking Bad Season 5 Episode 13 To hajiilee srt   other 6
351.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot ell srt   other 6
352.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre srt   other 6
353.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter srt   other 6
354.  Breaking Bad Season 04 Episode 09 Bug ell 1 srt   other 6
355.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu gre srt   other 6
356.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 gre srt   other 6
357.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu ell srt   other 6
358.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure gre srt   other 6
359.  Breaking Bad Season 5 Episode 14 Ozymandias gre srt   other 6
360.  Breaking Bad Season 1 Episode 06 Crazy Handful of Nothin ell 1 srt   other 6
361.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre srt   other 6
362.  Breaking Bad Season 2 Episode 2 srt   other 5
363.  Breaking Bad Season 5 Episode 12 Rabid Dog gre srt   other 5
364.  Breaking Bad Season 3 Episode 09 Kafkaesque srt   other 5
365.  Breaking Bad Season 04 Episode 05 Shotgun gre srt   other 5
366.  Breaking Bad Season 04 Episode 06 Cornered gre srt   other 5
367.  Breaking Bad Season 4 Episode 08 Hermanos gre srt   other 5
368.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos gre srt   other 5
369.  Breaking Bad Season 2 Episode 6 gre srt   other 5
370.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre 19 srt   other 5
371.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 srt   other 5
372.  Breaking Bad Season 5 Episode 13 To hajiilee gre srt   other 5
373.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man srt   other 5
374.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre srt   other 5
375.  Breaking Bad Season 2 Episode 07 Negro y Azul gre srt   other 5
376.  breaking bad season 1 episode 04 cancer man gre srt   other 5
377.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre srt   other 5
378.  Breaking Bad Season 04 Episode 04 Bullet Points gre 5 srt   other 5
379.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 srt   other 5
380.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1 srt   other 5
381.  Breaking Bad Season 04 Episode 03 Open House gre 1 srt   other 5
382.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu gre srt   other 5
383.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 srt   other 5
384.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre srt   other 5
385.  Breaking Bad Season 5 Episode 01 Live Free or Die gre srt   other 5
386.  Breaking Bad Season 5 Ep 15 HDTV rip KiNFi ell srt   other 5
387.  breaking bad season 1 episode 03 and the bags in the river gre srt   other 5
388.  Breaking Bad Season 5 Episode 15 Granite Slate ell srt   other 5
389.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre 1 2 3 4 5 srt   other 5
390.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre 1 2 3 4 srt   other 5
391.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre txt   other 5
392.  530479 Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly srt   other 5
393.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre srt   other 5
394.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre srt   other 5
395.  breaking bad season 1 episode 02 cats in the bag gre srt   other 4
396.  Breaking Bad Season 2 Episode 01 Seven Thirty Seven ell 2 srt   other 4
397.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter srt   other 4
398.  Breaking Bad Season 1 Episode 06 Crazy Handful of Nothin srt   other 4
399.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter gre srt   other 4
400.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas gre 1 2 3 srt   other 4
401.  Breaking Bad Season 1 Episode 06 Crazy Handful of Nothin gre 1 2 3 4 5 6 7 8 srt   other 4
402.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre srt   other 4
403.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu ell 1 srt   other 4
404.  Breaking Bad Season 2 Episode 7 ell 1 srt   other 4
405.  breaking bad season 2 episode 10 over srt   other 4
406.  breaking bad season 2 episode 11 mandala srt   other 4
407.  Breaking Bad Season 1 Episode 03 And the Bag s in the River srt   other 4
408.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre srt   other 4
409.  Breaking Bad Season 04 Episode 13 Face Off gre srt   other 4
410.  Breaking Bad Season 5 Episode 12 Rabid Dog gre srt   other 4
411.  breaking bad season 1 episode 04 cancer man gre srt   other 4
412.  Breaking Bad Season 3 Episode 06 Sunset ell 1 srt   other 4
413.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure gre srt   other 4
414.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man ell 2 srt   other 4
415.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures gre srt   other 4
416.  breaking bad season 3 episode 10 fly gre srt   other 4
417.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter gre srt   other 4
418.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre srt   other 4
419.  Breaking Bad Season 2 Episode 9 gre 1 srt   other 4
420.  Breaking Bad Season 04 Episode 03 Open House gre srt   other 4
421.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre txt   other 4
422.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 gre srt   other 4
423.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space gre srt   other 3
424.  Breaking Bad Season 3 Episode 03 I F T gre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 srt   other 3
425.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu ell srt   other 3
426.  Breaking Bad Season 3 Episode 08 I See You gre 1 2 srt   other 3
427.  Breaking Bad Season 2 Episode 3 gre 1 srt   other 3
428.  Breaking Bad Season 3 Episode 12 Half Measures srt   other 3
429.  Breaking Bad Season 04 Episode 11 Crawl Space ell 1 srt   other 3
430.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly gre srt   other 3
431.  Breaking Bad Season 2 Episode 2 gre 1 2 3 4 5 6 srt   other 3
432.  Breaking Bad Season 5 Episode 16 Felina gre srt   other 3
433.  breaking bad season 1 episode 03 and the bags in the river gre srt   other 3
434.  Breaking Bad Season 4 Episode 13 Face Off gre 1 srt   other 3
435.  breaking bad season 1 episode 06 crazy handful of nothin gre srt   other 3
436.  breaking bad season 3 episode 13 full measure gre srt   other 3
437.  Breaking Bad Season 1 Episode 04 Cancer Man gre srt   other 3
438.  Breaking Bad Season 5 Episode 10 Buried gre srt   other 3
439.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre srt   other 3
440.  Breaking Bad Season 1 Episode 06 Crazy Handful of Nothin gre srt   other 3
441.  Breaking Bad Season 1 Episode 06 Crazy Handful of Nothin gre srt   other 3
442.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre 2 srt   other 3
443.  breaking bad season 2 episode 01 seven thirty seven srt   other 3
444.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter gre srt   other 3
445.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 Over gre srt   other 3
446.  Breaking Bad Season 4 Episode 11 Crawl Space gre 1 srt   other 3
447.  Breaking Bad Season 3 Episode 06 Sunset gre srt   other 3
448.  Breaking Bad Season 4 Episode 13 Face Off gre srt   other 3
449.  Breaking Bad Season 4 Episode 01 Box Cutter srt   other 3
450.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre srt   other 3
451.  breaking bad season 3 episode 04 green light gre srt   other 3
452.  Breaking Bad Season 3 Episode 05 Mas gre 1 srt   other 3
453.  breaking bad season 1 episode 05 gray matter gre srt   other 3
454.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure gre srt   other 3
455.  Breaking Bad Season 5 Episode 11 Confessions gre srt   other 3
456.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 gre srt   other 3
457.  Breaking Bad Season 3 Episode 04 Green Light gre 15 srt   other 3
458.  Breaking Bad Season 3 Episode 11 Abiquiu gre srt   other 3
459.  Breaking Bad Season 04 Episode 08 Hermanos gre srt   other 3
460.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times ell 1 srt   other 3
461.  Breaking Bad Season 1 Episode 05 Gray Matter ell srt   other 3
462.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre srt   other 3
463.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre 1 srt   other 3
464.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter ell 1 srt   other 3
465.  Breaking Bad Season 3 Episode 07 One Minute gre srt   other 3
466.  Breaking Bad Season 3 Episode 13 Full Measure srt   other 3
467.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 srt   other 3
468.  Breaking Bad Season 3 Episode 06 Sunset srt   other 3
469.  Breaking Bad Season 1 Episode 06 Crazy Handful of Nothin srt   other 2
470.  Breaking Bad Season 1 Episode 01 Pilot ell srt   other 2
471.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ell srt   other 2
472.  Breaking Bad Season 2 Episode 06 Peekaboo gre srt   other 2
473.  Breaking Bad Season 1 Episode 03 And The Bag s in the River ell srt   other 2
474.  Breaking Bad Season 2 Episode 08 Better Call Saul gre srt   other 2
475.  Breaking Bad Season 04 Episode 02 Thirty Eight Snub gre srt   other 2
476.  Breaking Bad Season 04 Episode 01 Box Cutter gre srt   other 2
477.  Breaking Bad Season 1 Episode 03 And The Bag s in the River gre 1 2 3 4 5 6 7 srt   other 2
478.  Breaking Bad Season 3 Episode 10 Fly srt   other 2
479.  Breaking Bad Season 4 Episode 05 Shotgun gre srt   other 2
480.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 gre 1 2 srt   other 2
481.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 srt   other 2
482.  Breaking Bad Season 5 Episode 14 Ozymandias gre 1 srt   other 2
483.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 gre srt   other 2
484.  Breaking Bad Season 1 Episode 07 A No Rough Stuff Type Deal srt   other 2
485.  Breaking Bad Season 1 Episode 02 Cats In The Bag srt   other 2
486.  Breaking Bad Season 2 Episode 12 Phoenix gre srt   other 2
487.  Breaking Bad Season 2 Episode 11 Mandala gre srt   other 2
488.  Breaking Bad Season 04 Episode 12 End times ell 1 srt   other 2
489.  Breaking Bad Season 2 Episode 10 gre srt   other 2
490.  Breaking Bad Season 3 Episode 01 No Mas gre 1 srt   other 2
491.  Breaking Bad Season 2 Episode 02 Grilled gre srt   other 2
492.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre 1 2 3 4 srt   other 2
493.  Breaking Bad Season 2 Episode 05 Breakage gre srt   other 2
494.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre 1 srt   other 2
495.  Breaking Bad Season 04 Episode 09 Bug gre srt   other 2
496.  Breaking Bad Season 04 Episode 02 Thirty Eight Snub gre srt   other 2
497.  Breaking Bad Season 04 Episode 09 Bug gre srt   other 2
498.  Breaking Bad Season 5 Episode 01 Live Free or Die srt   other 2
499.  Breaking Bad Season 2 Episode 03 Bit by a Dead Bee gre srt   other 2
500.  Breaking Bad Season 2 Episode 13 ABQ gre 1 2 srt   other 2

Bookmark/Share

Αναζήτηση

Δείτε ακόμα

Η ιδέα

Να δημιουργηθεί μια σελίδα που να περιέχει μια μεγάλη συλλογή ελληνικών υποτίτλων, με μια ωραία παρουσίαση και δομή, ώστε να είναι εύκολο να περαστούν στις μηχανές αναζήτησης και να είναι τελικά εντοπίσιμοι από αυτές.

 
[X] Κλείσιμο Παράθυρου

Για να βλέπετε πρώτοι τα νέα άρθρα κάνετε click στο Like button